Mangler strategiplan

– Vi må nå få laget en strategisk politisk plan, men først må få en sluttrapport fra forrige periodes BU, sa Ivar Christiansen (Ap) i forrige BU-møte. Arkivfoto: Karl Andreas Kjelstrup

– Bydelsutvalget trenger en strategisk politisk plan. Men først må vi jo få en sluttrapport på det forrige utvalgets fireårsperiode, sier gruppeleder Ivar Christiansen (Ap).

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: – Nå har det gått ett år av inneværende bydelsutvalgsperiode (BU). Fortsatt er det ikke utarbeidet noen strategisk politisk styringsplan for denne fireårsperioden – det er selvsagt på tide! Men for å ha et utgangspunkt for å lage en slik plan, må jo først administrasjonen komme med en sluttrapport på forrige BUs fireårsperiode, sier Ivar Christiansen (Ap).

– Det er jo nettopp derfor vi er i bydelsutvalget – for å drive politikk! sier Ap-politikeren, som tok saken opp i forrige (09.10.) bydelsutvalgsmøte (BU), under behandlingen av Nordre Akers økonomiske tertialrapport (for 2. tertial.)

Vil vite mer

– Tertialrapporten- og statistikken forteller byrådet noe om hvordan bydelene gjør det i forhold til de forskjellige lovpålagte tjenestene. Men rapporten gir lite tilbakemeldinger til bydelsutvalgmedlemmene om hva bydelen ellers har gjort med politiske vedtak. Det vil vi lokalpolitikere gjerne vite mer om, sa Christiansen i BU-møtet.

Christiansens budskap ble også lagt frem som eget forslag, og ble enstemmig vedtatt av partiene.

Informasjonen på vei

Bydelsdirektør Mona Taasen bekrefter at administrasjonen vil gi en tilbakemelding på det forrige Bydelsutvalgets strategiske plan.

– Forrige BUs strategiske plan gjaldt frem til 2008. Administrasjonen vil gi en tilbakemelding på aktivitetene derfra til dagens BU. I tillegg – i kveldens arbeidsutvalgsmøte – vil jeg legge frem og kvittere ut diverse verbalvedtak fra desember 2007, forteller bydelsdirektøren.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse