Markaloven rører ikke Maridalen

Maridalen-beboerne har også fryktet markaloven, men Miløverndepartementet bekrefter at Maridalen fortsatt vil være landskapsvernområde.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Maridalen: Maridalens venner og Maridalen Vel frykter at en fremtidig markalov vil overkjøre Maridalen som landskapsvernområde, som i dag er regulert under Naturvernloven.

Maridalen vernet

Nordre Aker Budstikke kontaktet Miljøverndepartementet, og rådgiver Gaute Voigt-Hanssen i departementet bekrefter at hensikten med det nye lovforslaget ikke er å endre status for Maridalen.

- Verneområder som Maridalen vil ikke bli berørt av en ny markalov, og området vil forsatt være landskapsvernområde under Naturvernloven, sier Voigt-Hanssen.

Høringsuttalelser

Solemskogen og Sørbråten frykter også en ny markalov, og at loven vil "slå beina under" de foreslåtte reguleringsplanene for området. Begge vellene har avgitt sine høringsuttalelser til departementet. Voigt-Hanssen kan inntil videre berolige Solemskogbeboere og Sørbråtenbeboere med at departementet vil legge vekt på høringsuttalelsene i det videre arbeidet med markaloven.

- Hele poenget med en høring, er jo å få inn reaksjoner på lovutkastet, og på grunnlag av uttalelsene arbeide videre med utformingen av den nye loven.

- Departementet ser behovet for at planer som fremmer miljøbeskyttelse, og som ikke er i strid med formålet med markaloven, bør kunne vedtas . Slike planer forutsettes undergitt en reguleringsmessig vurdering av kommunen i samråd med fylkesmannen, etter de midlertidige rikspolitiske bestemmelsene i Oslomarka, sier Voigt-Hanssen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse