- Markaloven uklar

Maridalens Venner har også engasjert seg i markaloven.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Maridalens Venners målsetning er å bevare og utvikle kulturlandskapet i Maridalen. Dalen har vært vernet som landskapsområde siden 2001, og under Naturvernloven helt siden 1970. Med utgangspunkt i verneforskriftene vedtok Fylkesmannen i 2002 en forvaltningsplan som gir retningslinjer for forvaltningen av området. Planen gjelder for ti år. Vennene er usikre på om markaloven vil gjelde over naturvernloven og landkapsvernområder, og har tilskrevet Miljøverndepartementet.

- Maridalens Venner forutsetter at den kommende "Markaloven" ikke blir gjort gjeldene for de områder i Marka som er vernet etter naturvernloven (naturreservater og landskapsvernområder). Men i følge markalovens ordlyd, kan det virke uklart om markaloven vil gjelde over naturvernloven eller ikke, sier leder Tor Øystein Olsen.

- Vi ber om at Miljøverndepartementet bekrefter at de områder i Marka som er vernet etter Naturvernloven, blir unntatt fra Markaloven, sier Olsen. Etter å ha intervjuet Maridalens Venner tok Nordre Aker Budstikke kontakt med Miljøverndepartementet, som bekrefter overfor avisen at hensikten med markaloven ikke er å endre Maridalens status som landskapsvernområde.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse