Medisin eller teologi

Fra 30. mars til 2. april skal studenter og ansatte ved UiO velge om den neste rektoren blir en medisinprofessor eller en teolog.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BLINDERN: De to kandidatene er Ole Petter Ottersen og Trygve Wyller.

Ole Petter Ottersen

Ottersen er 54 år, har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og er professor i medisin. Fra 2000-02 var han dekan ved Det medisinske fakultet, UiO, og har innehatt en rekke stillinger ved universitetet.

Sammen med ham stiller prorektorkandidat (rektors stedfortreder) Inga Bostad, nåværende viserektor under Geir Ellingsrud, og viserektorkandidatene Doris Jorde, professor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, og Ragnhild Hennum, professor ved Det juridiske fakultet.

Trygve Wyller

Wyller er 58 år og har vært dekan ved Det teologiske fakultet siden 2007 Han har også vært studiedekan (2003-07). Wyller har tidligere arbeidet som journalist, og var medlem av Pressens faglige utvalg (PFU) fra 2000-08.

Wyller stiller til valg sammen med prorektorkandidat Guro Valen, professor ved Det medisinske fakultet og viserektorkandidat Arne Bugge Amundsen, instituttleder ved Institutt for kulturstudium og orientalske språk ved Det humanistiske fakultet.

Alle studenter ved UiO har stemmerett – studentstemmene teller 25 prosent. Vitenskapelige ansattes stemmer teller 58 prosent og administrative stemmer teller 17 prosent.

(Kilder: www.uio.no/ www.universitas.no)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse