Medisinen mot budsjettsprekk

Bydelsadministrasjonen legger inn 25 nye sykehjemsplasser i sitt budsjettforslaget for neste år.

Bydelsadministrasjonen legger inn 25 nye sykehjemsplasser i sitt budsjettforslaget for neste år. Et uventet høyt forbruk av slike plasser «koster» bydelen over 11 millioner i underskudd i år.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.11.2008 kl 10:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Bydelsadministrasjonen legger opp til små endringer i rammene for tjenestetilbudet i 2009. Likevel varsler seksjonslederne i bydelen høyere aktivitet. På administrasjonens budsjettkonferanse i forrige uke ga de derfor uttrykk for at budsjettet er stramt.

– Med dagens ressurser gir vi et minimum av de tjenestene vi skal, sa Espen Gøranson, seksjonssjef for hjemmetjenesten, seksjon Tåsen, men understreket at dagens drift likevel er forsvarlig.

Sykehjemsplasser avgjørende

Den enkeltposten som har avviket mest i forhold til budsjettet i 2008, er kjøp av sykehjemsplasser.

Allerede to måneder inn i året slo bydelsdirektøren alarm og varslet om at utskrivningspraksisen fra Ullevål sykehus førte til et uventet høyt merforbruk av sykehjemsplasser.

Slik Nordre Aker Budstikke flere ganger tidligere har skrevet om, viste de tidligste prognosene at det kunne føre til et årsunderskudd på nær 25 millioner kroner for Bydel Nordre Aker, størsteparten av dette fra kjøp av sykehjemsplasser.

Strenge innsparinger fra bydelsadministrasjonens side i løpet av året, har redusert prognosen til i underkant av 20 millioner kroner. 11,8 av disse millionene som følge av merforbruk på sykehjemsplasser (pr. 30.09).

435 plasser

Det var derfor knyttet spenning til hvordan administrasjonen vil løse sykehjemsproblematikken i 2009. I 2008 ble det budsjettert med et forbruk på 410 sykehjemsplasser.

Per 2.11 har bydelen et forbruk på 446 plasser, og flere venter på utskrivning fra Ullevål. Bydelsadministrasjonen vil foreslå å legge 435 sykehjemsplasser inn i neste års budsjett.

– Realistisk?

– Er dette tallet realistisk? spurte Høyres Per H. Christiansen.

– Det blir en utfordring. Vi har et forbruk på 446 plasser i dag. Det er vanskelig å spå i fremtiden, brukerne er dårligere og det er ikke lett å forutse hva de trenger, sa seksjonslederen for Søknadskontoret i bydelen, Elisabeth Jonassen.

Bydelsdirektør Mona Taasen supplerte at de var klar over underbudsjetteringen av sykehjemsplasser i fjor, men at man likevel ikke hadde trodd at utskrivningstallene fra Ullevål skulle bli så store.

– Ullevål svarer: «Vi skriver ut så mange, fordi dere skriver inn så mange». Dette er en situasjon det ikke er lett å forholde seg eksakt til, sa Taasen, som likevel mente 435 plasser er et realistisk tall. – Bydelen har en stort andel av eldrebefolkningen. Selv om pressen er til stede; de eldre lever lenger enn prognosene tilsier. Det koster oss dyrt.

Bekymrede politikere

Bydelspolitikere Nordre Aker Budstikke har snakket med, tror på administrasjonens vurdering av sykehjemsplassbehovet.

– Men Sykehjemsetaten har satt opp takstene per plass. Vi taper mellom 100.000 til 150.000 kroner per plass (administrasjonens tall) mot da vi driftet selv, sier Lill Pleym (SV).

Aps Ivar Christiansen er bekymret over de stramme rammene og et økt aktivitetsnivå.

– Når vi berørte finanskrisen var det i budsjettet ikke tatt høyde for at sosialbudsjettet høyst sannsynlig vil øke, kommenterer han, men uttrykker også bekymring for kulturtilbudet.

– Vi er bekymret for tilbudet til rusavhengige i bydelen vår, spesielt boligtilbudet. Samtidig tror jeg det må sees nærmere på ressurssituasjonen på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, sier Per E. Braseth-Ellingsen (V).

Administrasjonens endelige forslag til bydelsbudsjett for 2009 legges frem for bydelsutvalget 11. desember.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse