Men hvor bor de egentlig?

Geografisk sett er bydelspolitikerne skjevt fordelt. Mens området øst for elva er rikelig representert, har Ullevål og Tåsen ingen lokale representanter i BU.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2007 kl 09:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: Ni av de 15 faste BU-representantene bor øst for Akerselva, godt spredt fra Disen i sør til Kjelsås i nord. På vestsiden av elva er det dårligere stilt. Som illustrasjonen viser bor de seks representantene relativt konsentrert i området Gaustad-Nordberg-Kringsjå. Det betyr at et stort område som strekker seg fra Sogn og Blindern i sør-vest, forbi Ullevål og Tåsen midt i bydelen og opp til Korsvoll og Brekke i nord, ikke er lokalt representert i bydelsytvalget.

Den geografiske sammensetningen har endret seg lite fra forrige periode, da hovedtyngden av representanter også var bosatt spredt øst for elva. I vest hadde Tåsen i forrige periode én representant, mens de folkevalgte i inneværende periode altså bor nærmere Kringsjå og Sogn og bydelsgrensen i vest.

Gjenvalgt BU-leder Egil Ihlen, som selv bor i Lachmanns vei på Kjelsås, tror ikke den skjeve fordelingen av representanter har noe å si for hvilke saker som prioriteres i BU.

- Jeg opplevde ikke at det var et mindre engasjement blant politikerne i fjor da vi behandlet saker som omfatter disse områdene, sier han, og trekker fram arbeidet med miljøgate i Sognsveien og reguleringen av Ullevaal Stadion som eksempler.

Han vet ikke hvorfor det for andre periode på rad ikke er representanter fra det sør-vestlige og midtre området av bydelen.

- Forklaringen kan være så enkel som at partiene ikke har noen aktive i dette området, eller at de ikke ønsker å delta i BU. Det er selvfølgelig et ønske å ha bredest mulig representasjon fra hele bydelen, sier Ihlen. Han mener det viktigste er at det velges inn politikere med stort engasjement, uavhengig av hvor i bydelen de bor. De som stiller til valg og tar på seg slike verv gjør det for hele bydelen.

Ihlen minner også om at partienes vararepresentanter kommer fra et større område enn det de femten hovedrepresentantene gjør, og at mange av disse sitter i komiteene som forbereder saker som skal opp i BU.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse