Mener de grønne «gulrøttene» er flere enn noen gang

Miljø- og samferdselbyråd Lan Marie Berg mener byrådet premierer miljøvennlige valg i 2017-budsjettet. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg vil ikke være med på at byrådets 2017-budsjett ikke premierer miljøvennlige valg, og varlser blant annet bedre kollektivtilbud, tilskudd til elsykler og støtte til miljøvennlig fyring.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.09.2016 kl 22:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta Oslobudsjett 2017

Mer om ordningene:

 • Privatpersoner, bedrifter og borettslag kan søke om støtte blant annet til å fase ut oljefyr, bytte til rentbrennende vedovn, installere solcellepaneler, ladestasjon for elbil og energisparetiltak.
 • Byrådet vil i løpet av høsten komme tilbake til innretning på støtteordning for elsykkel og fossilfri anleggsdrift.
 • For mer informasjon og spesifikke støttebeløp, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/klimaetaten/

Kilde: Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel

OSLO: Tilskuddet til kollektivtransport øker mer i 2017 enn det gjorde tilsammen i løpet av fire år under forrige byråd, melder det rødgrønne byrådet som onsdag la fram sitt budsjettforslag for 2017.

Se bildet større

Årlig passersjervekst for kollektivtrafikken i Oslo.

Ifølge Ruter vil den økte bevilgningen på 79,5 millioner kroner neste år gi en passasjervekst på 10 prosent i 2017. Tilbudet skal blant annet styrkes med flere avganger. Totalt får kollektivtransporten 1841 millioner kroner i neste års budsjett.

– Det skal være enkelt og naturlig for byens innbyggere å velge klimavennlige transportløsninger i hverdagen. Derfor er jeg glad for at byrådet legger frem et budsjett med en historisk høy vekst i kommunens tilskudd til kollektivtransporten, sier Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

Se bildet større

Årlig vekst i tilskudd tilkollektivtransport.

Byrådet har blitt kritisert for at det med bevilgningsøkningen også fører med en prisøkning på billettene. I følge Venstre er det første gang på ti år at billettprisene settes opp mer en den generelle prisstigningen.

– Vi mener det ikke bør være noen motsetning å bygge ut tilbudet og samtidig holde prisene nede, sier Guri Melby (V), som kritiserer byrådet og MDG for økonomisk å straffe dem som velger miljøvennlige reisemåter. Hun etterlyser gulrøtter, og ikke pisk, til dem som lar bilen stå.

Oslopakke 3

Miljø- og samferdselsbyråd Berg mener prisøkningen er nødvendig.

– De moderate prisøkningene som kommer neste år er ikke et resultat av budsjettet, men av Oslopakke 3-forhandlingene som også Venstre har undertegnet på. Det er ikke noe vi eller Venstre ønsket, men som begge partier gikk med på fordi vi mente det som er viktig nå er å få bygget ut moderne kollektivløsninger som har ligget og ventet i åresvis uten å ha blitt gjennomført, sier hun.

I 2017 videreføres/igangsettes følgende kollektivprosjekter:

 • Nytt signal- og sikringsanlegg på t-banen (Oslopakke 3-midler)
 • Opprusting av trikkenettet
 • Forprosjekt for Fornebubanen (O3-midler)
 • Planlegging av ny sentrumstunnel på t-banen
 • Planlegging av trikk på Ring 2 og til Tonsenhagen
 • De første elbussene i på Oslos gater, og hydrogensatsing fortsetter
 • 97% av bompengene som skal brukes i Oslo, til sammen om lag 8 milliarder kroner, vili økonomiplanperioden gå til satsing på kollektiv, sykkel og gange

Nye tilskuddsordninger

Byrådet varsler at de også vil gjøre det lettere for privatpersoner og næringsliv å ta klimavennlige valg, og foreslår å sette av 60 millioner kroner i 2017 til å støtte utfasing av oljefyr, energisparetiltak, rentbrennende vedovner, utslippsfri anleggsdrift og elsykler.

– Det skal lønne seg å velge grønt og klimavennlig. Kommunen må spille på lag med innbyggere og næringsliv for å nå klimamålene, og i budsjettet legger vi opp til at flere nå kan få støtte til å gjennomføre klimatiltak, sier Lan Marie Berg.

Kommunens mål er å redusere klimautslippene med 50 prosent innen 2020, og det er behov for stor innsats på mange områder dersom utslippstrenden skal snu. Tilskudd til Klima- og energitiltak er et viktig virkemiddel for å stimulere til klimatiltak og energieffektivisering i privat sektor, ifølge byrådet.

I 2017 vil det gjøres noen endringer i tiltak som støttes. Her er listen fra Lan Marie Berg:

 • Støtte til å fase ut oljefyr er høyt prioritert. Nå i høst kan også innbyggerne få besøk av Oljefrihjelpen, som gir huseiere gratis veiledning for klimavennlige alternativer ved utskifting av oljefyringsanlegg.
 • I år er det gjennomført et pilotprosjekt på støtte til kjøp av elsykler. Ordningen fikk mye oppmerksomhet og bidro til sterk vekst i elsykkelmarkedet. Byrådet vil komme tilbake hvordan støtteordning til elsykler skal videreutvikles i løpet av høsten.

LES OGSÅ: Flest fikk støtte til elsykkel i Nordre Aker

 • Anleggsdrift står for en stor andel av utslippene i Oslo. Byrådet vil i 2017 innføre en ny ordning der private aktører kan søke støtte til pilotprosjekter innen anleggsdrift som er elektrisk eller går på hydrogen.

Store utslippskutt

Tilskudd til Klima- og energitiltak har siden støtteordningen ble opprettet, utbetalt tilskudd på nærmere 550 millioner. Det har gitt en akkumulert energieffektiviseringsgevinst på nærmere 1,57 TWh siden fondets opprettelse (1982) og en akkumulert CO2-besparelse på nesten 80.000 tonn CO2 siden 2008, ifølge miljøbyråden.

– Byrådets mål er å fase ut klimautslipp fra Oslo i løpet av 14 år. Det er et stort felles prosjekt som vi bare kan nå i et tett samarbeid med innbyggere og næringsliv i byen, sier Berg.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse