Mener snøproduksjonen foregår ulovlig

Linderudkollen Skianlegg under mer snørike omstendigheter. Nå mener Naturvernforbundet at snøproduksjonen bryter norsk lov og saksgang. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Ifølge Naturvernforbundet om Linderudkollen, og som nylig har sendt et langt brev til Plan- og bygningsetaten. – Men vi tar selvsagt avstand fra sabotasjen som er utført mot skianlegget, sier leder av markaorganisasjonen, Gjermund Andersen. Les også hva Bymiljøetaten svarer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.01.2017 kl 14:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

LINDERUDKOLLEN: En trist dag for langrennsfolket første mandagen i det nye året - da det endelig ble kaldt nok for snøproduksjon, ble det oppdaget at alle kanonene i Linderudkollen Skianlegg var sabotert og ødelagt.

LES HER: Sabotasje i Linderudkollen!

LES HER: – En trist start på det nye året!

Se bildet større

En trist dag for langrennsfolket, mandag kveld ble det oppdaget sabotasje på alle fire snøkanonene i Linderudkollen, og som Kjelsås Langrenn selv drifter, her Svein Olav Bø fra klubben. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Naturvernforbundet

I tillegg, nest siste dagen i desember skrev Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) brev til Plan- og bygningsetaten (PBE), med kopi til byråder, Bymiljøetaten, Fylkesmannen og markaorganisasjonene, og hvor markaorganisasjonen mener at det har vært ulovligheter rundt prosessen med skianlegget, og at Bymiljøetaten som byggherre skal ha tatt seg til rette.

Men før brevet omtales av NOA, uttaler organisasjonen følgende.

– NOA tar selvsagt avstand fra sabotasjen som er utført mot skianlegget på Linderudkollen. Slik sabotasje er kun til skade for en åpen debatt om Markaforvaltningen, sier leder av NOA, Gjermund Andersen.

Han fortsetter.

– Etableringen av skianlegget ved Linderudkollen var en seier for naturverntanken, da vi gjennom denne lokaliseringen fikk forhindret et tilsvarende anlegg helt inn i Markas hjerte.

Og sier videre at NOA ønsker at debatten om hvordan vi skal bruke og forvalte Marka skal foregå i det åpne rom.

– Og ikke gjennom ulovligheter mot infrastruktur og heller ikke som lovstridige snikvedtak i kommunale organ, ukjent for allmennheten, organisasjonene og politikerne.

Se bildet større

Leder for NOA - Gjermund Andersen. FOTO: ARNE NÆVRA

 
Så tilbake til det nevnte brevet fra NOA til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 30. desember.

– Det som nå er saken, er at det i reguleringsplanen for skianlegget kun er godkjent at det skal foregå snøproduksjon i hauger, og ikke ute i løypene, sier Andersen videre til Nordre Aker Budstikke tirsdag morgen.

Han viser da til at anlegget har produksjon ute i løypene, blant annet ved hjelp av kabler og kummer langs traseene.

LES LENGER NED I SAKEN HVA BYMILJØETATEN SVARER

– Bryter norsk lov

Andersen fortsetter.

– Bymiljøetaten påstår at Plan- og bygningsetaten har gitt muntlig godkjennelse til dette. Noe PBE benekter i brev til oss. Hadde dette foregått på en demokratisk måte, med vanlig høringsrunder, blant annet til markaorganisasjonene, så hadde vi ikke reagert på prosessen. Dette er å virkelig ta seg til rette, og å bryte norsk lov, mener Andersen og NOA om prosessen for Linderudkollen Skianlegg.

Nordre Aker Budstikke er kjent med brevet NOA nevner fra Plan- og bygningsetaten (PBE), om muntlig tillatelse, sendt til NOA 9. desember 2016. Der står det blant annet.

Brevet fra PBE til Naturvernforbundet (NOA)

– Plan- og bygningsetaten har på nytt gått gjennom saken og kan ikke se at det har blitt gitt igangsettingstillatelse til en annen type snøproduksjonsanlegg enn det ble gitt rammetillatelse til, og at det dermed er gjort en saksbehandlingsfeil.

Videre.

– Det er gitt rammetillatelse til et anlegg som legger opp til at snøen produseres lokalt, og distribueres med traktor/prepareringsmaskin. Vi kan ikke se at det er gitt igangsettingstillatelse til et distribuert kunstanlegg ute i løypene.

Også at saken skal følges opp av PBE.

– Hvis det konstateres at det er påbegynt søknadspliktig arbeider som ikke er omsøkt og godkjent innebærer dette et ulovlig forhold som vil bli behandlet etter plan- og bygningsloven kapittel 32 om ulovlighetsoppfølging, ifølge PBE.

LES LENGER NED I SAKEN HVA BYMILJØETATEN SVARER

Fra det først omtalte brevet fra NOA til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 30. desember, står det blant annet videre.

– Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og Lillomarkas Venner (LV) krever at alt arbeid med nye planer i skianlegget ved Linderudkollen, herunder asfaltering av løypene, stilles i bero i påvente av oppfølging og konkludering av ulovlighetssak.

Videre.

– Det fremkommer ikke av godkjente vedtak at Plan- og bygningsetaten har godkjent distribuert snøproduksjon ute i selve løypenettet...Videre viser vi til at Bymiljøetaten (BYM) ønsker å asfaltere deler av langrennsarenaen og løypene, med sikte på å benytte anlegget til rulleskitrasé, skriver NOA.

– Omfattende terrenginngrep

Og viser i tillegg til at PBE har konstatert at det ikke er gitt igangsettingstillatelse til distribuert snøproduksjonsanlegg.

– Dette er likevel blitt bygget, i strid med vedtatt reguleringsplan, og med meget omfattende terrenginngrep for å legge ned vannrør og ledninger. I stedet for løyper «på terreng», slik BYM beroliget bydelen etter høringsrunden, er det gjennom et storstilet anleggsarbeid blitt opparbeidet regulære veier med steinfundament og en overflate som langt overstiger behovet for skiløyper. I dette ulovlige anlegget forslås det nå i tillegg å legge asfalt på løypene, for å kunne benytte dem til rulleskitrening.

NOA mener videre at etatene gjemmer seg bak muntlige avtaler og egne tolkninger av foreliggende vedtak.

– Dette medfører at saken ikke har fått den behandlingen som forutsettes i Markaloven, plan- og bygningsloven og etter de enstemmig vedtatte Mål og retningslinjer for Oslos kommuneskoger.

Asfaltplanene

NOA nevner også kommunens planer - også med i kommunens budsjett for 2017 - asfaltering for rulleski i Linderudkollen.

– BYM har igangsatt et ulovlig arbeid...med et forsøk på formell ryggdekning i en påstått muntlig aksept fra PBE. I denne nye saken prøver BYM å få en tilsvarende aksept fra PBE for å legge asfalt i anlegget, også denne gangen uten medvirkning fra Markaorganisasjonene og uten høring eller politisk prosess.

– Mens PBE arbeider med en ulovlighetssak mot BYM for å ha bygget et anlegg uten å ha fått byggetillatelse, så blir PBE bedt om å etterkomme en anmodning om å behandle en søknad om asfaltering som byggesak eventuelt en dispensasjon fra eguleringsbestemmelsene for det ulovlige anlegget som ikke er bygget i henhold til reguleringsbestemmelsene og som det ikke er gitt igangsettingstillatelse til.

Bymiljøetaten svarer

Seksjonsleder for skog og eiendomsavdelingen i Bymiljøøetaten, Trond Enkerud, har sett brevet fra Naturvernforbundet (NOA) - til Plan- og bygningsetaten (PBE).
 
– Vi mener vi har forholdt oss til det vi skal i denne saken, i tillegg til at vi også mener at vi har fått muntlig tillatelse fra PBE til det distribuerte snøproduksjonsanlegget i Linderudkollen. Altså at snøen kan produseres ute i løypene, sier Enkerud.

Teknologi

Han viser også til at det gjennom alle årene - fra anleggets spede planlegging til anlegget sto ferdig, skjedde mye innen teknologisk utvikling av snøproduksjonsanlegg.
 
– Det er jo en mye mer praktisk og kostnadsbesparende metode å produsere snø ute i løypene, enn å frakte i lastebiler fra store hauger med snø. Den eneste forskjellen i LInderudkollen med et slik anlegg, er jo synlige kummer og nedgravde kabler langs løypetraseene, ifølge BYM og Enkerud.
 
Han fortsetter.

Asfaltering

– Hva gjelder asfaltering for rulleski i Linderudkollen, så har vi så langt kun sendt en forespørsel til PBE om hva som eventuelt skal til - byggesak eller regulering? Det er vel ikke ulovlig, sier Enkerud.
 
Hva tenker du om NOAs beskyldninger om at BYM har brutt norsk lov, i forbindelse med endringen av snøproduksjonsbiten underveis  i Linderudkollenutbyggingen?.

– Det får stå for NOAs regning, vi mener jo det er feil. Vi har sett brevet som PBE har sendt til NOA - om at PBE avviser at de har gitt oss muntlig tillatelse til ovennevnte, men vi er uenig i at den tillatelsen ikke har blitt gitt. Så får vi se hvordan vi følger opp denne saken, sier Enkerud.

Se bildet større

Vitale ledninger til snøkanonene er rett og slett klippet av. FOTO: KJELSÅS LANGRENN

 
Hva tenker du om sabotasjen fra mandag kveld - ødelagte snøkanoner?
 
– Fryktelig trist! Det er Kjelsås Langrenn som eier kanonene, og  vi vet de jobber for å få reparert kanonene.

Skjer skadeverk

Enkerud har gjennom de årene han har arbeidet i BYM ikke opplevd at det har blitt utført sabotasje på snøkanoner, slik det ble i Linderudkollen.
 
– Men vi har opplevd skadeverk på stier i Østmarka, toaletter som er blitt brent ned, og sabotasje på våre skogsmaskiner i forbindelse med hugst.

Kjelsås Langrenn

Langrennsgruppa kommenterer kun følgende til saken.

– Prosessen mellom BYM og PBE skal ikke vi uttale oss om, men en ting er likevel sikkert, og det er at de gamle løypene ville ikke vært egnet til utkjøring av tunge lass med dumpere eller traktor og henger, sier Svein Olav Bø i langrennsgruppa.

Videre.

– Løypa mot Trollvann har tidligere sviktet under utkjøring av snø produsert i haug og myra på løypa opp mot Solemskogen ville trolig heller ikke hatt tilstrekkelig bæreevne mange steder. Mange steder var løypene dessuten for smale med tanke på utkjøring med velegnet redskap, avslutter Bø.

Les også:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse