ANNONSE
Annonse

Mener sykkeltiltakene i Grefsenveien er godt forankret lokalt

Liv Jorun Andenes og Rune Gjøs fra Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten, her i Grefsenveien. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Grefsenveien skal få permanent sykkelfelt fra Storokrysset og oppover i retning Disen. Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten mener det vil bedre forholdene betraktelig.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.03.2018 kl 11:29

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE
Annonse

STORO / GREFSEN: – Sykkeltiltak i Grefsenveien mellom Kjelsås og Storo er bredt forankret i bydel Nordre Aker. Tre ganger har bydelsutvalget vedtatt at de ønsker sykkelfelt her, sier direktør for Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten, Rune Gjøs.

Et innbyggerinitiativ fikk i vinter raskt 300 underskrifter og skal derfor behandles i bystyret. Initiativet mener medvirkningsmulighetene i forbindelse med planen for Grefsenveien har vært minimale, fordi den er behandlet som en ren byggesak. Initiativtakerne mener også sykkeltilpasningen i veien går på bekostning av trikkens fremkommelighet, og at innspill fra beboerne i området har blitt neglisjert av Bymiljøetaten.

LES BAKGRUNNEN: Beboerne bringer Grefsenveien inn for Oslo bystyre
LES SPORVEIENS SVAR: Det dreier om to dispensasjoner i Grefsenveien

Medvirkning eller ei?

Nå slår direktøren for Sykkelprosjektet i Bymiljøteten, Rune Gjøs, tilbake. Han er uenig i kritikken om manglende medvirkning, og at sykkelen ikke hører hjemme i Grefsenveien. Nordre Aker Budstikke møter ham nederst i Grefsenveien ved Storokrysset, sammen med Liv Jorun Andenes, som er kommunikasjonsansvarlig i Sykkelprosjektet.

Liv Jorun Andenes og Rune Gjøs. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Gjøs siterer bydelspolitikernes vedtak:

– «Grefsen-Kjelsås-området mangler sammenhengende sykkelfelt inn mot sentrum. Grefsenveien har mer enn tilstrekkelig veibredde til å kunne etablere sykkelfelt uten store kostnader», står det i saksvedtaket fra 2011. Det presiseres også at Grefsenveien er topprioritert blant flere manglende sykkeltraseer i bydelen. Forslaget ble gjentatt i bydelens egen sykkelstrategi fra 2014, deretter bekreftet gjennom et nytt vedtak i bydelsutvalget i november 2016.

– Vi kjenner oss heller ikke igjen i at det skal ha vært dårlig informasjon. Vi har vært i bydelsutvalget flere ganger og informert om prosessen, sammen med Sporveien, legger han til.

– Hvorfor opplever beboere i området likevel at de ikke har blitt hørt?

– Vi kan nok alltid bli bedre på informasjon og medvirkning. Men det at man ikke har fått viljen sin er ikke ensbetydende med en dårlig medvirkningsprosess. Det har vært dialog, og vi har hatt møter med og fått innspill fra beboere, sier Gjøs.

«Usikker på om Grefsenveien er egnet»

Ingen ideell situasjon for syklister i Grefsenveien i dag, mener Andenes og Gjøs. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Til tross for de tre positive vedtakene i bydelsutvalget du viser til – da de de første planene for Grefsenveien ble kjent, gjorde bydelsutvalget i 2017 et vedtak der de sier: «Det varslede planforslaget ivaretar ikke sikkerheten for syklistene på en tilfredsstillende måte. BU er usikker på om Grefsenveien er egnet som del av hovedsykkelveinettet i bydelen».

– Planforslaget for Grefsenveien er justert som følge av innspillene som kom. Dessuten må vi huske på bakgrunnen: Det forrige byrådet satte foten ned for Statens vegvesens plan for Storokrysset og Grefsenveien fordi det ikke i stor nok grad tok hensyn til fremkommeligheten for sykkel. Da ble prosjektet overfør til Bymiljøetaten. En viktig del av prosjektet har vært å tilpasse Grefsenveien til det nye trikkeprogrammet. Fordi dette er det som er mest tidskritisk har Sporveien nå fått ansvaret for den delen av utbedringene, sier Gjøs.

Nå skal Bymiljøetaten og Sporveien legge frem de endelige planene for bystyret 25. april. Dersom forslaget vedtas, vil arbeidene kunne starte.

Bymiljøetatens skjematiske inndeling av trafikantgruppene i Grefsenveien, slik den vil bli etter oppgraderingen. Midtrabatten på 2 meter er helt nødvendig for fotgjengerkryssing av veien, fordi veien er så bred, opplyser etaten. I prosjektets siste fase skal det lages en ny regulering for at det skal bli plass til sykler også nedover mot Storo.

Trinn for trinn

Grefsenveien-prosjektet er delt inn i tre etapper: Grefsenveien øvre (fra Storo til Disen), selve Storokrysset, og Grefsenveien nedre (Storo til Åsengata).

Når det gjelder tiltakene for syklister i den øvre delen, vil noe bli permanent fra starten, mens andre vil være midlertidige.

– Det blir en optimal løsning på denne siden og oppover, sier Gjøs, og peker oppover Grefsenveien i retning Disen holdeplass.

Her skal det anlegges eget sykkelfelt, mens trikken og bilene skal dele kjørefeltet oppover. Denne sykkelløsningen, i feltet oppover Grefsenveien, er den permanente.

– Det er her behovet for eget sykkelfelt er mest akutt. Jeg er sikker på at de over 1000 personene som daglig syklet her i juni i fjor setter pris på å få eget sykkelfelt, sier Gjøs.

Forholdene for syklister oppover i Grefsenveien i dag. Man må manøvrere mellom trafikk, kryssende veier og parkerte biler. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I feltet nedover mot Storokrysset vil syklistene foreløpig dele felt med biltrafikken, mens trikken og bussene får eget kollektivfelt mellom Disen og Engveien. Feltet for venstresving i Storokrysset kortes ned, slik at bilkøen i kollektivfeltet inn mot Storokrysset skal reduseres. En kø som i dag ofte strekker seg 200 meter oppover kollektivfeltet, skal bli til «bare» 100 meter, ifølge Bymiljøetaten og Sporveien.

– Vi er nødt til å gjøre dette trinn for trinn. Løsningen, både for sykkelfremkommeligheten og kollektivtrafikken, avhenger av hva man lander på i Storokrysset. Storokrysset er nøkkelen for å løse utfordringene i Grefsenveien. Men ingen er tjent med at vi venter med hele strekningen til den løsningen er på plass. Utbedringen av Grefsenveien er allerede mange år på overtid, sier Gjøs og viser til at det allerede for over ti år siden forelå forslag om miljøgate i Grefsenveien.

Omregulering

Både Sporveien og Bymiljøetaten er tydelige på at det trengs en omregulering av nedre del av Grefsenveien og Storokrysset når man kommer så langt i prosessen.

– Her er ekspropriering av eiendommer langs veien nevnt som en mulig løsning for å få plass til alt man ønsker seg i veien?

– Ekspropriering er siste utvei, dersom man ikke kommer til enighet om grunnerverv. Det er altfor tidlig å si noe om hva som blir løsningen her. Men at denne strekningen må omreguleres i forbindelse med ombygging av Storokrysset for å få plass nok til gående, syklende, kollektivtrafikk og biler, er klart, sier sykkeldirektøren.

Ifølge Bymiljøetaten kjører det i snitt 15.000 biler i døgnet i Grefsenveien ved Storokrysset.

– Er det ikke da merkelig å redusere bilenes fremkommelighet i veien, eller er det en forutsetning av biltrafikken skal gå ned?

– Det ville vært en helt feil prioritering å legge til rette for mer biltrafikk. Å prioritere opp trikken i Grefsenveien er kjempeviktig, for å gjøre det mer attraktivt å bruke andre fremkomstmidler enn bil. Med disse planene blir det totaltsett bedre for kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier Gjøs, og legger til:

– I grunnlagsarbeidet for Sykkelstrategien og Plan for sykkelveinettet er det vurdert at strekningen mellom Storo og Åsengata kan bli en aktuell pendlingsrute på sykkel for 24.000-30.000 mennesker daglig. Kun Ring 2 er beregnet å ha større potensial for mengde sykkeltrafikk.

Liten plass or syklister i Grefsenveien i dag. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Fire-fem år frem i tid

– Når kan vi regne med at Storokrysset og hele strekningen langs Grefsenveien er helt ferdig?

– Det blir foreløpig bare spekuleringer. Arbeidet med å utrede alternativer for Storokrysset starter nå, så det kan tidligst være mulig å se for seg byggestart i 2022/23. Det vil være minst fire år med anleggsarbeid, sier Gjøs, sier Gjøs.

Sykkelfelt fra Disen og oppover

En endring som kan skje mye raskere, er sykkelfelt fra Disen holdeplass og opp til Grefsenplatået.

– Her ønsker vi å etablere sykkelfelt. Det vil svare på bydelens ønske om parkeringsforbud på denne strekningen. Bymiljøetaten har bedt om et møte med bydelsutvalget for å høre bydelens innspill og ønsker for denne strekningen, sier Gjøs.

Bydelsutvalget ba i høst om parkeringsforbud for tungtransport i denne delen av Grefsenveien, men henstillingen ble avslått av Bymiljøetaten fordi parkeringspraksisen ikke ble ansett som trafikkfarlig.

– Hvor raskt kan sykkeltiltaket nord for Disen holdeplass gjennomføres?

– Det kan gjøres relativt raskt. Der trenger vi bare å fjerne gateparkeringen og male opp sykkelfelt i eksisterende veibredde. Planen er å gjennomføre det allerede i løpet av høsten 2018, sier Gjøs.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.