Mer plass blant småhus

Byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen er fornøyd med Miljøverndepartementets svar.

Oslos grønne profil skal bevares og småhusområdene skal beskyttes for massiv fortetting.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.02.2009 kl 15:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Dette er klart etter at Miljøverndepartementet nå endelig har svart på fjorårets henvendelse fra Oslo kommune om en avklaring av reguleringsplanen for småhusplanen.

– Det betyr at kommunen kan fortsette å styre utviklingen i småhusområdene, sier en meget fornøyd byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen.

28.000 eiendommer

Bestemmelsen vil gjelde for 28.000 eiendommer i hele Oslo.

– Ved etablering av ny bebyggelse eller endring av eksisterende bebyggelse, skal nye bygninger ha et volum tilsvarende nærområdets eksisterende bebyggelse, forteller Agerbak-Jensen

– Vi er også fornøyde med at visse kvalitetskrav må innfris, f.eks. uteareal, for å kunne oppnå angitt grad av utbyttelse, sier direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe.

Klar begrunnelse

Oslo kommune er inneforstått med at reguleringsbestemmelsene må være entydige, presise og at avslag må ha en klar begrunnelse.

– Vi vil ut fra Miljøverndepartementets svar foreta en vurdering av om visse begreper i reguleringsbestemmelsene må tydeliggjøres, sier Merete Agerbak-Jensen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse