Mer vold og rus blant unge

Politiet verdsetter den jobben Natteravnene i Nordre Aker gjør. Arkivfoto

Politiet er veldig bekymret for Nordre Aker-ungdommen. Bydelens unge drikker mer og utøver mer vold.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.03.2008 kl 10:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: – 180 personer under 18 år ble etterforsket av Majorstua politistasjon for tilsammen 367 anmeldte forhold i 2007. 60 av de anmeldte ungdommene var fra bydel Nordre Aker, fortalte Britt Ellen Hindrum ved forebyggende avdeling ved Majorstua politistasjon, på bydelsutvalgsmøtet (BU) i slutten av februar.

Det er fem bydeler som sogner til Majorstua Politikammer: Nordre Aker, Vestre Aker, Ullern, og deler av Frogner og St. Hanshaugen.

Flere jenter

En økende andel av de anmeldte ungdommene fra Nordre Aker er jenter, til tross for at utviklingen i Oslos andre bydeler er motsatt. Mens det er mindre nasking enn tidligere, har voldsbruken økt.

– Men vi tror det foreligger en underrapportering, for forekomsten av trusler blant unge er økende. For mange er det dessuten tungt å melde om voldsepisoder, sa Hindrum.

Bekymret for "loking"

Politiet ser også med bekymring på "loking" – at ungdom henger på gatehjørner og i parker, og går i flokk uten mål og mening.

– Dette er en kilde til uro. Men her utmerker Natteravnene i Nordre Aker seg positivt, og den jobben de gjør kan ikke verdsettes nok, sa Hindrum.

– Generelt er det utrolig mye bra tilbud til barn og ungdom i Nordre Aker, sa SALTo-koordinator Unni Haug.

– Loking er et størst problem på fredagskveldene, og vi har derfor jobbet med å holde Trikkehallen på Kjelsås, Glasshuset på Nordberg og Brakka på Engebråten åpen disse kveldene for å få ungdommene inn, sa hun.

Politiet bekreftet at ungdomsklubber er en god måte å få oversikt over hva de unge foretar seg.

– Politiet har hjemmel til å vise unge under 15 år, som oppholder seg ute, hjem etter klokken ti om kvelden. Det er det ikke mange foreldre som er klar over, forklarte Hindrum til et overrasket BU.

Bekymret for "loking"

Politiet ser også med bekymring på "loking" – at ungdom henger på gatehjørner og i parker, og går i flokk uten mål og mening.

– Dette er en kilde til uro. Men her utmerker Natteravnene i Nordre Aker seg positivt, og den jobben de gjør kan ikke verdsettes nok, sa Hindrum.

– Generelt er det utrolig mye bra tilbud til barn og ungdom i Nordre Aker, sa SALTo-koordinator Unni Haug.

– Loking er et størst problem på fredagskveldene, og vi har derfor jobbet med å holde Trikkehallen på Kjelsås, Glasshuset på Nordberg og Brakka på Engebråten åpen disse kveldene for å få ungdommene inn, sa hun.

Politiet bekreftet at ungdomsklubber er en god måte å få oversikt over hva de unge foretar seg.

– Politiet har hjemmel til å vise unge under 15 år, som oppholder seg ute, hjem etter klokken ti om kvelden. Det er det ikke mange foreldre som er klar over, forklarte Hindrum til et overrasket BU.

Tidlig alkohol-debut

Politiet ser en sammenheng mellom voldsbruk og alkohol. SaLTo-undersøkelsen, som ble foretatt på 9. og 10. trinn, samt 1. klasse på videregående på til sammen tre skoler i bydel Ullern i fjor, viser at flere debuterer med alkohol tidligere enn før. Blant annet kommer det frem at 57,1% av alle elever på 9. og 10. trinn har drukket seg beruset. En tilsvarende undersøkelse i Grorud viser at "bare" 31,5% har gjort det samme. Flertallet gjorde dette da de var 14 år.

65,8% av elever på 9. trinn som har vært beruset oppga at de har drukket seg "dritings". Tallet for 10. trinn og 1. trinn på vgs. er henholdsvis 77,4% og 82,5%.

– Vi har ingen grunn til å tro at tallene er annerledes i Nordre Aker, sa Hindrum.

Nordre Aker Budstikke og ungdomsorganisasjonen Juvente avdekket i november i fjor at det ikke er vanskelig for ungdom under 18 år å få tak i alkohol. Seks av åtte dagligvarebutikker i Nordre Aker solge øl til 15 åringer.

Sammen med SaLto-koordinatoren fortalte politiet at de unges alkoholbruk stort sett skjer i forbindelse med private fester.

– Det er viktig at vi støtter foreldrene til å sette ned foten i forhold til barna sine, slik at de ikke føler at de må være "snille" og for eksempel arrangere nachspiel for 9. klassinger etter juleball. Foreldre som følger opp demper ungenes alkoholbruk. Ullernundersøkelsen viser at foreldrenes vaner og holdninger har påvirkning på ungene deres, sa Hindrum.

Undervisningsprogrammet "Ungdom og rus" har vært gjennomført i ungdomsskolen, og skal i følge Haug ha gitt gode resutater.

– Vi har hatt fokus på forebyggende arbeid i ungdomsskolen. Men ungdom blir "voksne" tidligere, og vi må vurdere om vi skal sette inn ressursene allerede på de siste årene på barneskolen, fortalte Haug.

Foreldre må ta ansvar

Sammen med SaLto-koordinatoren fortalte politiet at de unges alkoholbruk stort sett skjer i forbindelse med private fester.

– Det er viktig at vi støtter foreldrene til å sette ned foten i forhold til barna sine, slik at de ikke føler at de må være "snille" og for eksempel arrangere nachspiel for 9. klassinger etter juleball. Foreldre som følger opp demper ungenes alkoholbruk. Ullernundersøkelsen viser at foreldrenes vaner og holdninger har påvirkning på ungene deres, sa Hindrum.

Undervisningsprogrammet "Ungdom og rus" har vært gjennomført i ungdomsskolen, og skal i følge Haug ha gitt gode resutater.

– Vi har hatt fokus på forebyggende arbeid i ungdomsskolen. Men ungdom blir "voksne" tidligere, og vi må vurdere om vi skal sette inn ressursene allerede på de siste årene på barneskolen, fortalte Haug.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse