ANNONSE
Annonse

Mest populær i Nordre Aker

Gunnar Grøndahl fikk aller flest personstemmer av alle menighetsrådkandidatene til alle soknene i menighetene i Nordre Aker. Han er et kjent navn på Nordberg, blant annet som primus motor for menighetens loppemarked. Foto: UTLÅNT (ARKIVFOTO)

Resultatet fra kirkevalget til menighetsrådene i soknene i Nordre Aker er klare. Gunnar Grøndahl i Nordberg sokn fikk flest personstemmer, mens ungdomslederen Øyvind Aleksander Schmidt gjorde et kjempevalg i Bakkenhaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 22.09.2015 kl 19:16

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Oppslutningen rundt kirkevalget var i år rekordhøy, med 16,7 prosent nasjonalt. Det er en økning på 3,2 prosentpoeng på fire år, som Den norske kirke ifølge egne nettsider er svært fornøyd med.

Den mest iøynefallende økningen finner vi i Oslo bispedømme. I 2011 deltok 8,3 prosent av de stemmeberettigede i kirkevalget i Oslo. Basert på opptelling i 53 av 55 menigheter i Oslo, deltok 16,3 prosent av de stemmeberettigede i årets kirkevalg, melder Den norske kirke selv.

Mer enn homo-saken

– Mobiliseringen rundt ja eller nei til kirkelig vigsel av likekjønnede har engasjert langt utenfor kirkens kjernetropper. Organisasjonen Åpen folkekirke bidro sterkt til dette ved å stille egne lister i bispedømmerådsvalget i 9 av de 11 bispedømmene. Kampanjene fra Åpen folkekirke og nettverket Levende folkekirke har ført til at mange har gjenoppdaget noe av sitt ansvar som kirkemedlemmer, sier Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø til kirkens nettsider.

Han understreker at kirkens nyvalgte ledere får en rekke store saker å jobbe med ved siden av den som har fått mest oppmerksomhet i kirkevalget.

– Det handler om å finne nye ordninger for Den norske kirke når båndene til staten er løsnet. Slike saker mobiliserer ikke store velgerskarer ved kirkevalget, men de som er valgt inn i kirkens organer må bruke mye tid på å lage nytt rammeverk for Den norske kirkes virksomhet, sier Lindø.

Resultatene av valget til bispedømmerådet endte med en klar seier til Åpen folkekirkes liste.

– Dette er en klar tale fra det norske folk, om at kirken skal lene seg mer mot 2015 enn år null. Vi skal ha med oss historien, men lese den anno 2015, sier Jørgen Foss, som sikret seg plass i bispedømmerådet.

Til sammen 116 lekfolk er valgt inn i de 11 bispedømmerådene i landet, som sammen med kirkelig ansatte skal møte i det årlige Kirkemøtet. Det er Kirkemøtet som blant annet avgjør Kirkens holdning til vigsel av likekjønnede par.

LES OGSÅ: Her er det nye bydelsutvalget i Nordre Aker: Ung omveltning og grønt spark til Høyre og Ap

Høyere valgdeltakelse i Nordre Aker

Reultatene til menighetsrådene er imidlertid klare, og nederst i saken presenterer vi sammensetningen av de nye menighetsrådene i de fire soknene som omfatter Nordre Aker.

Disse er Grefsen, Maridalen, Nordberg og Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker. Menighetene Bakkehaugen, Vestre Aker og Majorstuen ble tidligere i år slått sammen til ett sokn med aktivitet i alle de tre kirkene.

Valgdeltakelsen i Nordre Aker var høyere enn i hele Oslo. 19,5 prosent av de stemmebrettigede deltok i valget. Høyest var oppslutningen i Maridalen sokn, der 28,8 prosent deltok. (Maridalen er også det miste soknet, med kun 350 stemmeberettigede).

I alle soknene var velgdeltakelsen noe høyere i valget til bispedømmerådet enn menighetsrådene, motsatt av hvordan det har vært for landet sett under ett.

LES OGSÅ: Slik stemte vi: Her er de rødest, her er de knallblå, men i Ullevål Hageby er det flest grønne

Grøndahl mest populær: – Godt lokalmiljø blir viktig

I de tre øvrige soknene stemte omtrent like mange personer, til tross for at antallet stemmeberettigene varier fra 7962 i Nordberg, til 10.408 i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker. 22,5 prosent stemte i Nordberg sokn, 16,8 prosent i Grefsen og 19,6 prosent i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn.

Aller flest personstemmer i samtlige av soknene i Nordre Aker, fikk Gunnar Grøndahl i Nordberg sokn.

Grøndahl var innstilt på en sjuendeplass av nominasjonskomiteen, men med 1912 personstemmer rykket han opp på førsteplass.

– Jeg er godt kjent i menigheten, så jeg er ikke så veldig overrasket, sier Gunnar Grøndahl til Nordre Aker Budstikke.

Han går inn i sin tredje periode i menighetsrådet, og har vært leder ved to tidligere anledinger. Grøndahl er også redaktør av menighetsbladet, og loppegeneral for menighetens årlige, viktige loppemarked.

– Jeg har bodd i området i mange år og trives godt her. Miljøet på Nordberg er godt, og jeg har hatt barn i korps og i fotballen, og slik blitt kjent med veldig mange hyggelige folk, sier han.

– Vi er mange som deltar i frivillig arbeid lokalt, og jeg tror vi trives med det. Loppemarkedet er for eksempel slitsomt mens det står på, men det er veldig sosialt og skaper et godt fellesskap, sier Grøndahl, som nå er pensjonist, og mener han dermed har ekstra godt med tid til å bidra lokalt.

Og av viktige saker for menighetsrådet den kommende perioden, er det nettopp det daglige arbeidet for et godt lokalmiljø han rekker frem.

– Vi skal gjøre barne- og ungdomsarbeidet vårt enda bedre, og fortsette det gode arbeidet med diakoni og kultur. Av de store, kirkepolitiske spørsmålene om hvordan kirken skal styre seg selv og hvordan den ser på vigsel av homofile, så er det temaer vi ikke vil se så mye til lokalt, sier han.

LES OGSÅ: Den nye sognepresten på Nordberg sier homo-ja, men dette mener kandidatene til menighetsrådet om vigsel av likekjønnede par og homofile og lesbiske ansatte i kirken.

Valgkomet i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker

En annen valgkomet er Øyvind Aleksander Schmidt. Han var av valgkomiteen innstilt på en niendeplass, og dermed utenfor fast plass. Men med hele 1325 personstemmer fikk 25-åringen aller flest personstemmer i soknet, og rykker opp på fast plass i menighetsrådet.

Det har søndag ikke lyktes Nordre Aker Budstikke å komme i kontakt med Schmidt.

Vestre Aker kirke, en del av soknet Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker. Foto: ARKIVFOTO

Det er valgt inn åtte representanter i hvert menighetsråd, og fem varaer. På grunn av størrelsen på soknet, er det kun fire representater og fire varaer i Maridalen.

Her er de nye menighetsrådene i hvert sokn, med vararepresentanter. Kandidatene er listet opp etter antall personstemmer, fra flest til færrest.

BAKKEHAUGEN MAJORSTUEN OG VESTRE AKER SOKN

 • ØYVIND ALEKSANDER SCHMIDT 25 år, Ungdomsleder (1325 stemmer)
 • HANNE KATHRINE JOHNSEN 41 år, Student (1284 stemmer)
 • MERETE HALLEN 46 år, NMS repr.Europa (1282 stemmer)
 • RIGMOR SMITH-GAHRSEN 54 år, Kontorsjef TF (1274 stemmer)
 • ROLF BENJAMIN WEGNER 75 år, Pensjonist (1262 stemmer)
 • EINAR HJORTH HØIVIK 42 år, Daglig leder (1256 stemmer)
 • INGER SYNNØVE BREDESEN BARTH 47 år, Lektor (1255 stemmer)
 • BERIT PIHL JOHANSEN 71 år, Pensjonist (1238 stemmer)

Bakkehaugen kirken, en del av soknet Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker. Foto: ARKIVFOTO

Varameldemmer:

 • BJØRGHILD KJELSVIK 55 år, Rådgiver
 • SOLVÅR HARDENG 64 år, Sjefingeniør
 • GRY FRIIS ERIKSEN 55 år, Seniorrådgiver
 • PER CHRISTIAN JACOBSEN 75 år, Pensjonist
 • KJELL ERIK GRØNNER 43 år

GREFSEN SOKN

 • KRISTIAN LYKKESLET STRØMSKAG 35 år, Dramaturg (1514 stemmer)
 • GUNNSTEIN NORHEIM 40 år, Forsker (1458 stemmer)
 • METTE WINSNES RØDAL 43 år, Controller (1433 stemmer)
 • LISE CATHRINE SOLBAKKEN 46 år, Seniorrådgiver (1433 stemmer)
 • MARIA ELISABET SAUGSTAD HODNE 37 år, Psykolog (1431 stemmer)
 • ARNE MORTEN HOLMEIDE 60 år, Prosjektleder (1406 stemmer)
 • MERETE WAAGE HANSSEN-BAUER 56 år, Høgskolelektor (1402 stemmer)
 • HELENE LAURVIK 51 år, Lege (1394 stemmer)

Grefsen kirke. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Varamedlemmer:

 • MARIT AARRESTAD ØSTANG 63 år, Kirkeforvalter
 • OLE HERMAN FISKNES 77 år, Pensjonist
 • ANNE GERD GJEVRE 55 år, Veterinær
 • TOM HEIER 67 år, Professor
 • DONNA LAURENE WIGER 71 år, Pensjonist

MARIDALEN SOKN

 • JOHN CHRISTIAN KEDDY 49 år, Frilans (126 stemmer)
 • GUNSTEIN HANSEN 42 år, Etableringsdirektør (125 stemmer)
 • LILL-TOVE VOJE SKORGE 44 år, Seniorrådgiver (123 stemmer)
 • KIRSTEN IRENE LØVDAL BJUNE 69 år, Pensjonist (118 stemmer)

Maridalen kirke. Foto: ARKIVFOTO

Varamedlemmer:

 • GERD MYRVOLD 66 år, Pensjonist
 • EBBA MATHILDE DEVOLD 50 år, Siviløkonom
 • WENCHE BERGH 50 år, Sosionom
 • MARIANNE FAYE 70 år, Sjukepleiar

NORDBERG SOKN

 • GUNNAR GRØNDAHL 72 år, Pensjonist/Redaktør (1912 stemmer)
 • MARIANNE UTLE 42 år, Lærer (1874 stemmer)
 • GEIR ERIK BERGE 58 år, Vetrinær (1832 stemmer)
 • KARL GEORG ØHRN 40 år, Avdelingsdirektør (1821 stemmer)
 • HARALD BUGGE 60 år, Lege (1776 stemmer)
 • BEATE ANDREASSEN 35 år, Pedagog/Mammaperm (1770 stemmer)
 • ELLEF FANGE GJELSTAD 39 år, Grunder (1703 stemmer)
 • ØISTEIN BREVIG PJAAKA 56 år, Eiendomsdirektør (1693 stemmer)

Nordberg kirke. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Varamedlemmer:

 • KARI SKAVLAN MOGSTAD 67 år, Pensonist
 • BENT CHRISTEN BRASKERUD 57 år, Seniorrådgiver
 • UNNI ELISABETH HAGELUND HARSTEN 64 år, Seniorådgiver
 • STEINAR BAKKEN 58 år, Administrativ sjef
 • ELSE BERIT ØREN 61 år, Studiesjef

Les mer på Den norske kirkes nettsider.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse