Miljøgate i Sognsveien - nå!

Per Elling Braseth-Ellingsen, Toril Berge og Ola Elvestuen fra Venstre. Foto: Ida Schmidt Nygaard

- Hvis Venstre får lage budsjett for 2008 blir Sognsveien miljøgate. Det sier 2. kandidat for Venstre til Oslo bystyre, Toril Berge.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.08.2007 kl 09:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Ullevål: Oslo Venstre mener det er på høy tid at noe gjøres med stekningen fra Kirkeveien til Ullevaal Stadion. Innsnevring av veibanen, bredere fortau og sykkelvei i begge retninger er noen av tiltakene de mener er nødvendige. I tillegg ønsker de å senke fartsgrensen fra 40 til 30 kilometer i timen, samt rydde opp i krysset ved John Colletts plass.

- Man kan bare se seg rundt og høre etter her for å forstå at noe må gjøres. Det er masse trafikk, støy og forurensning, sier leder for Oslo Venstre, Ola Elvestuen.

Deler hagebyen

Elvestuen mener det er helt nødvendig at bystyret nå følger opp det vedtaket som ble gjort i forbindelse med skrinleggingen av Blinderntunnel i 2001.

- Bystyret har forpliktet seg til å lage miljøgate i Sognsveien, sier han og fortsetter:

- I dag skjærer veien seg gjennom og deler Ullevål Hageby. Dette er i tillegg skolevei for mange barn. Vi ønsker å snevre inn veien, slik at det ikke lar seg gjøre å kjøre like fort som i dag. Veldig få bryr seg om 40 kilometersgrensen slik som det er nå. Hensikten er å dempe trafikken og gjøre det mindre attraktivt å kjøre her.

Utrygg strekning

Strekningen av Sognsveien som går mellom Kirkeveien og Ullevaal Stadion er i dag et naturlig forbindelse mellom Ring 2 og 3.

- Gjennomgangstrafikken står for mesteparten av problemet. Vi mener de som bor i dette området har levd med dette lenge nok nå, sier Berge som selv tidligere bodde på Kringsjå og benyttet seg av veistrekningen ofte. - Det var mange farlige situasjoner og nestenulykker.

Ikke avskrekkende

Ifølge 1.kandidat for Venstre til Nordre Aker Bydelsutvalg , Per Elling Braseth-Ellingsen, har Venstre hatt tatt kontakt med vellet i hagebyen.

- Æres den som æres bør. Vellet har vært en pådriver for dette i lang tid og nå er det bare finansieringen igjen, og det ønsker Venstre å stå for, sier han.

Samferdselsetaten har gjort et overslag på minimum 13, 5 millioner kroner kostnader for å få gjennomført mijløgateprosjektet.

- 13,5 millioner er ikke en avskrekkende pris å betale i forhold til det å avvikle de ulempene beboere i området her må leve med, sier Elvestuen.

- Dette med miljøgater har nesten dødd ut. Vi ønsker å tilrettelegge bedre for myke trafikkanter og øke sikkerheten. Det ser ut til at dette kan la seg gjøre uten å ta fra naboenes arealer. Det neste som er naturlig å se på i denne forbindelse er om det samme lar seg gjøre i Grefsenveien, avslutter Braseth-Ellingsen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse