Miljøverndepartementet sa JA!

Familien Tunsjø/Berger - med sønnen Lasse - feirer at Miljøverndepartementet har opphevet Fylkesmannens byggeavslag. ? Håper at vår sak også kan bli et godt eksempel på hvordan Markaloven bør virke, sier familien.

Maridalen-familien Tunsjø/Berger anket Fylkesmannens bygge-avslag inn for Miljøverndepartementet, som ga familien medhold.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.03.2009 kl 09:42

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
MARIDALEN: ? Klart vi er glade!. Nå håper vi også på at vår sak kan bli et godt eksempel på hvordan den fremtidige Markaloven bør virke og praktiseres for de fastboende, sier en veldig fornøyd Berger/Tunsjø-familie i Gamle Maridalsvei 79.

LES OGSÅ: Skriver til miljøvernministeren

Opphever avslaget

I fjor anket familien Fylkesmannens avslag på riving av lite, gammelt hus på familieeiendommen, og avslag på nybygg av større hus, inn for Miljøverndepartementet. Sønnen Lasse med familie bor i dag i det gamle huset.

Nå har Miljøverndepartementet avgitt «dom» i saken, og departementet opphever Fylkesmannens avslag. I departementets avgjørelse heter det blant annet.

«Av opplysningene i saken framgar at verneforskriftene til Maridalen landskapsvernomrade ikke viI være til hinder for riving av eksisterende bolig og gjenoppbygging av bolig med omsøkte størrelse...I formålsbestemmelsen i forslaget til ny Markalov er det pekt på at formalet med loven er å fremme friluftsliv og tilrettelegge for naturopplevelse i Marka. Det er i denne saken ikke kommet fram opplysninger som dokumenterer at den omsøkte nyoppføring viI føre til darligere ferdsels-og opplevelsesmuligheter for allmennheten ... gjenoppbygging av ny bolig pa eiendommen Gamle Maridalsvei 79, (vil) ikke viI tilsidesette de natur-og friluftsinteresser som den rikspolitiske bestemmelsen og forslaget til ny markalov tar sikte pa a ivareta.»

LES OGSÅ: Maridalen-lobby på Løvebakken

Og det i motsetning til Fylkesmannen som i utgangspunktet mente at hverken Rikspolitiske bestemmelser eller verneforskriftene åpner for slike gjenoppbygninger som Tunsjø/Bergers tilfelle.

Puster ut etter lang kamp

? Slik vi nå oppfatter avgjørelsen, så har departementet gitt oss dispensasjon til å bygge nytt - slik Fylkesmannen avslo. Vi vil nå ta kontakt med plan- og bygningsetaten for videre fremdrift, sier Bjørn Berger og Aud Irene Tunsjø, som nå kan puste lettet ut etter en lang og tøff kamp for å få bygget nytt, tidsmessig hus til sønnen med familie.

LES OGSÅ: Glade for støtte

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse