Mindre anleggstrafikk til Oset

Prosjektleder i Vann- og avløpsetaten, Jo Egil Sveen, bekrefter at fremdriften går som planlagt.

I desember skal betongarbeidene ved nye Oset Vannrenseanlegg ferdigstilles. Det betyr mindre anleggstrafikk.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

I 2008 skal nye Oset Vannrenseanlegg stå ferdig.

Oset: Ifølge status for nye Oset Vannrenseanlegg går nå arbeidene over i en ny fase, og for beboerne langs Maridalsveien, Kjelsåsveien og Midtoddveien betyr det mindre transportkjøring.

Betongarbeidene ferdigstilles

Betongarbeidene ferdigstilles i løpet av desember. Veiene til renseanlegget vil fortsatt bli benyttet til transport, men totaltransporten inn til anlegget blir redusert.

Nytt klorsystem og masse

I løpet av november skal det gamle gasskloranlegget erstattes med et nytt. Det nye kloranlegget vil inngå i det eksisterende vannrenseanlegget, og stå som reserve når det nye anlegget står ferdig i 2008.

Det skal også fylles på masse rundt inngangen til anlegget for å gjenskape områdets naturlige terreng.

Etter planen

Prosjektleder i Vann- og avløpsetaten, Jo Egil Sveen, forteller at arbeidene går etter planen.

- Vi kan bekrefte at alle kontraktsmilepæler er oppfylt. Vi er i rute etter fremdriftsplanen, og også i henhold til budsjett. Fremdeles er det ingen arbeidsskader som har medført sykefravær – i løpet av 525 000 arbeidstimer – og det er vi godt fornøyd med, sier Sveen.

Støy

Konsortiet har mottatt henvendelser fra naboer om støy fra viften på området, som skal skaffe friskluft inn i anlegget.

- Viften vil i mindre grad bli benyttet om natten. Likevel, nylige utførte støymålinger viser at vi er innenfor kravene til støynivå som Oslo kommunes "Forskrift om begrensning av støy" stiller for ulike perioder av døgnet, sier prosjektlederen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse