ANNONSE
Annonse

Mobiliserer mot rasering av nedre Grefsen

Grefsen-beboerne Haavard Nordlie, Øyvind Skagmo, Trond W. Lunde, Kim Nordlie, Tom Ole Bergerud og Marianne Brenna før byutviklingskomiteens møte onsdag kveld. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Onsdag kveld har skiltene med «Nei til rasering» og «Ikke til salgs» funnet veien til rådhuset. Camilla Wilhelmsen (Frp) tror en bevegelse er i gang som vil endre måten man tenker byutvikling i Oslo.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.11.2016 kl 23:03

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RÅDHUSET: Årsaken er at byutviklingskomiteen behandler det private forslaget fra Camilla Wilhelmsen (Frp) om å ta nedre Grefsen ut av Kommuneplanen 2015 – Oslo mot 2030 som utviklingsområde.

Kommuneplanen, som ble vedtatt i fjor høst, innlemmet en stor del av villaområdet på oversiden av Ringveien i kollektivknutepunktet, og utviklingsområdet, som i planen omtales som «Storo». Stedsnavnet Grefsen ble ikke nenvt i planen, og var kun synlig i kartmaterialet. Det ble ikke fanget opp av beboerne i området eller av lokalpolitikerne da planen var på høring.

Les alt Nordre Aker Budstikke har skrevet om saken her!

Slike utviklingsområder kan ifølge kommuneplanen bygges ut med langt større utnyttelsesgrad enn i dag. Beregninger har vist at dagens omlag 280 hus (480 boenheter) i det angitte området kan erstattes med blokker og romme ti ganger så mange mennesker. Det betyr at dagens bebyggelse må rives, noe beboerne i Aksjonsruppen Stopp ødelegging av Nedre Grefsen ikke ønsker.

LES OGSÅ: Byutviklingsbyråden svarer Frp: For god kollektivdekning på nedre Grefsen til ikke å bygge flere boliger

I rådhuset

Omlag 100 Grefsen-beboere og aksjonister samlet seg i borggården før byutviklingskomiteen skal behandle saken i 18.45-tiden onsdag kveld. De har med skilt med påskrift «Nei til rasering» og «Ikke til salgs», og vil innta tilhørerplass i bystyresalen, der komitemøtet holdes i kveld.

De ønsker med sin tilstedeværelse å vise motstand mot politikernes vedtak, som de frykter vil føre til at de mister sine hjem.

– Vi er ikke imot blokker, men vi er imot å bygge blokker der husene våre står i dag, sa Benedicte Bull da representanter fra Aksjonsgruppen la frem saken sin i byutviklingskomiteens arbeidsutvalg 17. oktober.

SLIK GIKK MØTET I BYUTVIKLINGSKOMITEEN!

Ble ikke hørt

Aksjonsgruppen har fremmet et forslag for politikerne, men fått lite gehør for sitt krav.

Marianne Brenna, Kim Nordlie, Benedicte Bull og Tom Ola Bergerud fra Aksjonsgruppen stopp ødelegging av nedre Grefsen, her på rådhuset etter deputasjonen 17. oktober. Onsdag var de tilbak.

De ønsker at «Bystyret ber byrådet om ikke å prioritere nedre Grefsen som utviklingsområde / transformasjonsområde i inneværende bystyreperiode» og at «Bystyret ber byrådet foreslå at nedre Grefsen får samme status i kommuneplan for Oslo som resten av Grefsen ved revisjonen av kommuneplanen.»

Det var lite støtte å hente da representanter fra Aksjongruppen var i deputasjon hos arbeidsutvalget i byutviklingskomiteen 17. oktober. Samtlige bystyrepartier sier de var klar over fortettingsplanene, og at vedtaket ble gjort på riktig måte. Det er kun Frp som sier de ikke var klar over konsekvensene, og at mangelen på lokal medvirkning taler for at prosessen, og vedtaket, må reverseres.

LES OM DEPUTASJONEN: Hvem visste hva da nedre Grefsen ble utviklingsområde?

Wilhelmsen har liten tro på støtte

Det private forslaget fra Camilla Wilhelmsen, som behandles i byutviklingskomiteen i kveld, ber om at «området som omfatter nedre Grefsen tas ut av kommuneplanen som utviklingsområde».

I tillegg ønsker hun at «varslingsrutinene endres slik at alle berørte grunneiere varsles separat ved arealendringer i forbindelse med kommuneplan 2019, i tillegg til den generelle
varsling i media og på hjemmesider».

Forslagsstilleren har imidlertid liten tro på å snu komiteen under kveldens møte.

– Jeg tror ikke at forslaget får flertall, men det er viktig å få markert saken, og derfor at beboerne er tilstede i dag, og når saken går i bystyret 16. november, sier Wilhelmsen.

SLIK GIKK MØTET I BYUTVIKLINGSKOMITEEN!

Vil endre byutviklingen i Oslo

Camilla Wilhelmsen (Frp). Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Hun tror engasjementet som nå er tent, både på nedre Grefsen, men også for eksempel på Smestad, som står overfor den samme formen for knutepunktfortetting som utviklingsområdet Storo, likevel vil føre til endringer.

– Det er en ball som har begynt å rulle. Jeg tror vi som en konsekvens av dette vil få et helt nytt fokus på byutviklingen i Oslo. Når innbyggerne ser hvordan disse boområdene er i ferd med å bli endret, uten at de som bor der er helt klar over det, sier Frp-representanten, som også er nestleder i byutviklingskomiteen.

Hun mener kommuneplanens oppbygging, der endringer varsles på et overordnet nivå, ikke er tilpasset det behovet innbyggerne har for informasjon.

– Man kan ikke varsle så dramatiske arealendringer for folks boområder, og deres eiendommer, på en så overordnet måte. Her må vi se til kommuner som Nittedal, som i tillegg varlser hver grunneier separat. Det er også det jeg ønsker vi skal gjøre i Oslo, og som jeg presenterer i mitt forslag.

Nordre Aker Budstikke følger behandlingen i byutviklingskomiteen onsdag kveld, og oppdaterer saken!

Les alt Nordre Aker Budstikke har skrevet om fortettingsplanene på nedre Grefsen her!

LES OGSÅ: Vil ha bedre vern: Frykter regulerte gravplasser kan bli boligtomter

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse