Modell 1

Menighetsforvalter Vigdis Tråsdahl, kantor Solveig Bru-Olsen, kirketjener Knut Erik Skarpaas og sogneprest Egil Stray-Nordberg i lunch-samtale om skilsmisse stat og kirke. Eller ikke.

Nordberg menighetsråd ønsker å beholde statskirken.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordberg: Nordberg menighetsråd har hatt høringssaken til behandling, og sendt inn sitt bidrag i debatten i forholdet mellom stat og kirke. Vedtaket om å støtte modell 1 i Gjønnesutvalgets innstilling, ble gjort med 10 mot 1 stemme.

Overordnede prinsipper som religion- og livssynsfrihet, gode rammebetingelser for utøvelse av religion og livssyn og en finansiering av staten, gjennom skattesystemet, ligger til grunn for vedtaket.

- Den norske kirke bør fortsette som statskirke, forankret i Grunnloven, være offentlig finansiert og uten medlemsavgift. Dersom statskirkeordningen avvikles, bør en øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer, den lokale kirke bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen og eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi vil få ved en eventuell ny ordning. Det er nok mange som er enige i at Den norske kirke trenger fornyelse, men hvordan nå dette målet, er en annen sak, uttaler kantor Solveig Bru-Olsen i Nordberg menighet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse