Mørketall ved megling?

Politiet er positive til skolemegling, men poengterer at straffbare forhold skal anmeldes.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Majorstua:- Jeg har i utgangspunktet stor sans for bruk av skolemegling, uttaler politiførstebetjent Hanne Marie Persson ved Majorstua politistasjon.

Hun jobber til daglig med etterforskning av ungdommer under 18 år.

- Fordi dette verktøyet tas i bruk i nettopp et skolemiljø er det særdeles viktig å ikke ha konflikter gående her, men at uoverensstemmelser og uheldige episoder avklares og stoppes så hurtig som mulig. Ved å ta i bruk skolemegling er det positivt at gjerningsmannen får anledning til å si unnskyld, samtidig som en del av de fornærmede opplever det positivt å få delta i sin egen prosess i større grad enn i en mer tradisjonell straffesak. Dette kan være et hensiktsmessig fora til å oppklare eventuelle misforståelser.

- Det er imidlertid veldig viktig at de som bruker skolemegling som konfliktløsningsverktøy er seg sitt ansvar bevisst og nøye vurderer hvem som settes opp mot hverandre i en megling.

Hvis man tenker tradisjonell rett blir offeret i utgangspunktet lite ivaretatt, men vi ser at mange som har vært utsatt for overgrep av ulik karakter ønsker å komme i posisjon i forhold til egen sak, og bli gitt anledning til å stille spørsmål av karakteren "Hvorfor meg?" Dette har en positiv terapeutisk effekt. Men når det er sagt; hvis skolen selv begynner å vurdere hva som er straffbare handlinger, og lar være å anmelde lovstridige forhold, er en uheldig situasjon, uttaler Persson.

- Dersom skolemegling og politietterforskning skal gå parallelt, må dette avtales på forhånd. Dersom megling ikke kommer i konflikt med etterforskningen, er politiet positive til at skolemegling kommer i gang så fort som mulig.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse