Mot budsjett-sprekk

Stort merforbruk: Bydelsdirektør Mona Taasen (innfelt) frykter for bydelsøkonomien og ber BU om utvidede fullmakter. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydelsdirektøren ønsker utvidede fullmakter for å rette opp i by- delens økonomikrise.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.02.2008 kl 14:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: I forrige bydelsutvalgsmøte varslet bydelsdirektør Mona Taasen om at bydelsbudsjettet slår sprekker. Grunnen er at sykehusutskrivning av eldre pasienter har gitt bydelen et merforbruk på 40-50 flere sykehjemsplasser enn det er budsjettert for.

Stort merforbruk

Nå opplyser direktøren at erfaringene fra 2007 viser at det går mot et merforbruk også innen barnevern, psykisk helse og hjemmetjenester, som kan være vanskelig å få tilpasset innen vedtatte rammer.

På toppen av dette vil det nye kriteriesystemet, som Nordre Aker Budstikke har skrevet om tidligere, gi Nordre Aker en budsjettreduksjon i 2009 på over ti millioner kroner dersom det vedtas av bystyret.

– "...bydelen kan gå mot et meget stort merforbruk i løpet av året. Mulighetene for å bremse på denn utviklingen vil bli vanskeligere og mer dramatisk hvor lenger tiden går", heter det i et skriv fra Mona Taasen til Arbeidsutvalget (AU).

Går utover kvaliteten

Hun ber derfor om fullmakt fra bydelsutvalget (BU) til å redusere aktiviteten i bydelen i samsvar med budsjettet. Dette innebærer at bydelsdirektøren kan sette igang tiltak som innkjøpsstopp, ansettelsesstopp, overtidsstopp og vikarstopp dersom hun finner det nødvendig.

– "Dette vil nødvendigvis medføre lavere kvalitet og omfang av tjenestetilbud, men forutsetter at hensyn til liv/helse og lovverk blir ivaretatt", skriver Taasen. Hun ber om at fullmakten trer i kraft allerede fra 29. februar.

– Først må vi se om jeg får fullmakten. Noe videre vil jeg vil ikke forskuttere i hvilke områder det kan bli kuttet i. Jeg vil heller si det motsatt, at det som vil bli skjermet for kutt er hjemmetjenesten. Vi har ikke noe å spare på sykehjemsplasser, sier Taasen til Nordre Aker Budstikke.

Dersom regnskapstallene viser at bydelsdirektørens tiltak ikke har gitt ønsket effekt, vil det bli nødvendig med en budsjettjustering i løpet av våren.

Saken skal drøftes av bydelsutvalget i kveld.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse