Mulig søksmål mot markaloven

Sørbråten Vel - her ved Eivind Selvig - vil vurdere erstatningssøksmål for enkelteiendommer hvis Markaloven overkjører den foreslåtte reguleringsplanen for området.

Sørbråten Vel har også gitt høringsuttalelse om Markaloven. - Vi vurderer erstatning hvis loven blir vedtatt slik den nå er foreslått, sier Eivind Selvig.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Sørbråten: Sørbråten består av rundt 120 boliger og 80 hytter. I likhet med Solemskogen, ligger også reguleringsforslaget for Sørbråten fortsatt til behandling, i byrådsavdeling for byutvikling.

Sørbråtenbeboerne frykter som Solemskogbeboerne at Markaloven kan "slå bein under" reguleringsforslaget.

Erstatningssøksmål

Skulle Markaloven bli vedtatt slik den i utgangspunktet er sendt på høring, vil Sørbråten Vel vurdere erstatning i forhold til enkelteiendommer.

- I loven heter det blant annet "Forslaget medfører dessuten at private i regulerte strøk kan få økt restriksjonsnivå i form av begrensninger på utnyttelsen av boligtomter, hyttetomter, etc., noe som kan føre til verditap."

Denne lovformuleringen mener vi kan gi grunnlag for erstatningssøksmål for enkelte av eiendommene, sier Eivind Selvig i Sørbråten Vel.

Rettferdighet

- Regulering til annet enn idrettsformål, offentlig infrastruktur eller stier/løyper vil i henhold til lovforslaget ikke bli tillatt, og slik vi ser det kan det innebære at hele reguleringsarbeidet, som kommunen og Sørbråten har holdt på med i 10 år, har vært bortkastet. Og Sørbråten-beboerne er igjen tilbake til samme vilkårlige dispensasjonspraksis som tidligere har vært tilfellet. Vi vil ikke ha en situasjon der de resurssterke klarer å kjempe seg til gode løsninger, mens andre får avslag på avslag på sine søknader om utbedring av sine boliger og hytter. Vi vil ha rettferdighet og klare regler å forholde oss til.

- Statistikk fra strandsonen, der det er byggeforbud i 100-meters beltet, viser nettopp omfattende og svært ulik dispensasjonspraksis, mener Selvig.

Regulering tilrettelegger

I følge vellet vil en markalov som eventuelt overkjører reguleringsplanen, heller ikke tjene friluftsliv og naturvern, slik lovens formål er.

- Alle er velkommen til å gå tur på Sørbråten. Den foreslåtte reguleringsplanen for området har blant annet forslag om innregulerte turstier og turveier, som går gjennom boligområdet. Slik vil reguleringsplanen i større grad tilrettelegge for friluftslivet, enn den situasjonen som er i dag, sier Selvig, som håper på gehør i Miljøverndepartementet.

- Vi ber innstendig om at departementet endrer lovforslaget slik at Sørbråtenbeboerne i dette tettstedet som har eksistert siden 1910, kan få levelige vilkår. Og at departementet lar den foreslåtte reguleringsplanen for området, gjennomføres, sier Selvig.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse