Mink trives godt i Akerselva: – Muligens den største trusselen mot norsk dyreliv

Minken er tilpasningsdyktig og allsidig, og et rovdyr som har få naturlige fiender i den norske faunaen. Og den liker seg veldig godt i Akerselva.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.04.2018 kl 12:34

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta: Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

OFAs settefiskanlegg for ørret ligger i Sørkedalen.

Det hentes 90.000-100.000 ørretrogn inn til anlegget hvert år. Rogna kommer fra Nordmarkas tre vassdrag. All fisk som settes i marka er derfor Nordmarksfisk.

Stamfisket drives med ruser, siden det er mest skånsomt for stor fisk. All stamfisk slippes tilbake etter stryking.

Oslomarka kjennetegnes ved at det er svært mange små skogstjern med begrensede gyte- og oppvekstmuligheter for ørret. De små bekkene er ofte utsatt for å tørke ut eller bunnfryse, og mange er for sure. Poenget med settefisknalegget er derfor å hjelpe ørretungene gjennom den første, mest sårbare tiden (1-3 år), og så slippe dem tilbake i vannene der de hører hjemme når de er blitt store nok.

Årlig settes det ut rundt 30.000 stk. 1-3 årige ørreter (det suppleres etter behov) i de vannene som OFA kultiverer. Noen år er det et overskudd på anlegget, og dette settes som yngel i bekker og elver, i første rekke der det har blitt stamfisket (gjerne litt lengre opp i elvene enn det gytefiskene klarer selv). Det er alltid en fordel å fylle opp klekkeriet med et overskudd av rogn, i tilfellet det skulle skje noe uforutsett.

Kilde: OFA

AKERSELVA: Onsdag la Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) ut denne meldingen på Facebook:

«Den siste uka har vi tatt fire mink på anlegget (i Sørkedalen, journ.anm). Denne ble stoppet i siste liten. En kjempe på hele 1,1 kilo. I fjor tok vi 28 mink. Minken er opprinnelig amerikansk og svartelistet. I dag er den muligens den største trusselen mot norsk dyreliv, siden den er så tilpasningsdyktig og allsidig. Det er viktig å ta flest mulig nå før de får unger. Vi tar minken i humane slagfeller og leverer dem til forskning.»

OFA forteller også at minken tar yngelen av laks og sjøørret i Akerselva. Og at den tar krepsen. Minken bryr seg ikke om minstemålet på kreps heller.

– At elva reguleres og ofte har unaturlig lav vannføring fordi mesteparten av vannet i vassdraget tas til drikkevann, så gir det åpenbart en konsekvens i økt predatorrisiko for fisk og kreps. Det blir færre skjulesteder når det er lite vann. Særlig om vinteren når fisk og kreps er kalde og nedkjølt så er de trege og lette å ta for minken. Minken er varmblodig så den er like kjapp både sommer som vinter.

Se bildet større

Her er en som gikk i fella, på jakt etter fisk. FOTO: OFA

Rovdyr

De ser søte og uskyldige ut, de mørke pelsnøstene. Men i realiteten er minken et rovdyr som har få naturlige fiender i den norske faunaen.

Mink er et mårdyr som har sin naturlige utbredelse i Nord-Amerika, men som ble introdusert til Europa gjennom pelsdyroppdrett. Mink ble første gang importert til Norge på slutten av 1920-tallet, og allerede i 1930 hadde villminkstammer etablert seg. I dag har minken utbredelse over hele landet.

Liker seg i Akerselva

Minken har også for alvor slått seg ned langs Akerselva. Observasjoner er gjort fra Maridalsvannet til Vaterland. I fjor høst fikk Nordre Aker Budstikke bekreftet dette hos både Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA), Jeger og Fiskerforbundet, og Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Det er mink langs hele elva og den tar selvsagt mye fisk og kreps, sa Bjørn Torp i OFA i høst.

I tillegg til at OFA selv ikke har kapasitet til å fange mink langs Akerselva.

– Det er dessuten et voldsomt stort prosjekt som må pågå kontinuerlig over lang tid. Dessuten må fellene følges opp jevnlig og ikke komme i andres hender, sa han, og la han til og at OFA fanger mink i Marka i tilknytning til stamfiske på høsten, ved hjelp av feller langs rusene med fisk.

Videoen øverst i denne saken er tatt nedenfor Justis- og beredskapsdepartementet i Nydalen på sensommeren i fjor. Der ble åtte mink observert samtidig. Lesere forteller om flere observasjoner av mink i området.

Men er det så farlig da?

Ja, det mener ekspertisen. Minken er definert som en «høyrisikoart på norsk svarteliste», en oversikt over fremmede arter som utgjør høyest økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge. Minken mangler naturlige fiender, og den er en nådeløs jeger. Den skal være spesielt god til å jakte kreps.

Minken er også det man kaller territoriell, og det er grunn til å tro at det er mange minkfamilier som bor langs elva. Bymiljøetaten kan fortelle om flere observasjoner, i høst skulle det også legges en plan for hvordan bekjempe mink i Akerselva.

Tatt to mink

I begynnelsen av april 2018, tar lokalavisa igjen kontakt med Bymiljøetaten.

– Vi hadde i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) en aksjon i november med feller langs Akerselva ved Badebakken. To mink ble tatt ut. NJFF Oslo har søkt Miljødirektoratet om ekstra midler til fangst av mink langs Oslovassdragene i 2018. Vi har per i dag ingen konkrete planer om hvor og hvor mye fangst det blir av mink langs Akerselva i 2018, sier Terje Laskemoen, fungerende avdelingsdirektør Natur og forurensning, i Bymiljøetaten.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse