Nå blir Tåsen skole ny

I 2009 er Tåsen skole ferdig totalrehabilitert.

Endelig kan arbeidet med å total- rehabilitere Tåsen skole starte.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Tåsen: Tåsen skole feirer i år 90 år, og det er mye sjel i den gamle, gule skolebygningen. Elever, foresatte og ikke minst ansatte ved skolen er likevel glade for at skolen nå endelig får penger til totalrehabilitering og modernisering.

Veien fram har vært lang;

Etter mange år med arbeid fra ledelsen og FAU ved Tåsen skole, bydelsoverlegen og Arbeidstilsynet kom skolen i 2002 inn på byrådets liste over skoler som skulle prioriteres for totalrehabilitering og utbygging. I 2004 kom planleggingsarbeidet med "nye" Tåsen skole i gang. Midler til gjennomføringen av totalrehabiliteringen og utbyggingen ble vedtatt avsatt i bystyrets økonomiplan for 2006-2009. Det akutte vedlikeholdsetterslepet prioriteres nå med 500 millioner årlig, en økning på 200 mill. kr. i forhold til gjeldende økonomiplan.

– Vi satser på den offentlige skolen i Oslo. Å ta vare på skolebyggene er en av byrådets hovedprioriteringer. De siste 10 årene har byrådet pusset opp skoler for over 10 milliarder kroner. Nå øker vi innsatsen videre for å redusere det akutte vedlikeholdsbehovet, sier byråd for barn og utdanning Torger Ødegaard.

En totalrehabilitert og utbygd Tåsen skole skal stå ferdig til skolestart 2009. I 2007 ombygges, utvides og/eller totalrehabiliteres også skolene Bestum, Marienlyst, Hauketo, Munkerud og Lindeberg.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse