ANNONSE
Annonse

– Nå følger alle på skolen de samme reglene

fra Majorstuteamet.

Tydeligere og mer samordnede tilbakemeldinger har gjort hverdagen lettere for store og små på Grefsen skole.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: TV-kanalene har omfavnet konsepter der superpedagoger gir mutte og læretrøtte elever eller hele skoleklasser læringslyst og motivasjon tilbake. Uten kameraer, men med stor iver, har de også på Grefsen skole tatt grep for å gjøre både undervisning og skolehverdag enklere.

1-7-skolen er nå inne i sitt fjerde år som deltaker i Pals-prosjektet (Positiv Atferd, Støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen). Pals-programmet er utviklet i Oregon, USA, men «oversatt» til norsk av Atferdssenteret og Universitetet i Oslo. Grefsen deltar i et nettverk av seks andre skoler som har drevet prosjektet like lenge, og det er disse osloskolene som har deltatt lengst.

– Bedre skole

I følge undervisningsinspektør Peter Fossland ser Grefsen gode resultater av deltakelsen.

– Det er et omfattende samarbeid mellom skole, elever, foreldre og PP-tjenesten. Alle skolens ansatte, fra lærere til vaktmester, er involvert. Metoden går ut på å støtte elevene når de gjør gode valg. Resultatet av dette er at vi kan dokumentere negativ elevatferd over tid og å iverksette og tilpasse tiltak for enkeltelever fra måned til måned, sier Fossland.

Skolene i nettverket utveksler erfaringer flere ganger i året. Nylig fikk Grefsen besøk av Bolteløkka, Manglerud, Rustad, Østensjø, Nøklevann og Trasop skole. Elevrådet på Grefsen fikk selv fortelle om sine erfaringer med atferdsprosjektet.

– Skolen har blitt bedre og det er mer oversiktlig etter at vi begynte med Pals, syns Aksel Korneliussen (12).

Elevrådsleder Ragnhild Maria Ottesen (12) er enig.

– Det har blitt mer orden, og alle vet hvilke regler som gjelder. Før kunne én lærer gi en beskjed, mens en annen sa at det var galt. Det ble veldig uoversiktlig.

«Bra-kort»

Hver gang elevene gjør noe bra, får de et Bra-kort, forklarer Aleksander Valle (12). Når klassen har samlet 270 kort – ti per elev – får hele klassen en premie.

– Det gjør at alle må gjøre en innsats for at klassen skal klare det. I dag for eksempel, hadde klassen min leksefri, sier Aleksander.

Hver uke får elevene en ny Pals-regel som gjelder hele skolen.

– For eksempel at vi må vaske henda grundig før vi spiser, eller å holde armer og bein for oss selv, og ha det ryddig i gangen, sier Aleksander.

Inger Bergkastet fra Majorstuteamet jobber tett med atferdshåndtering på 42 skoler i Osloområdet. Hun mener en god skole er en skole som er forutseende, tydelig og som kommuniserer godt med alle parter; elever, lærere og foreldre.

– Det er viktig å være i forkant og å se den enkelte eleven og stimulere elevene til å få til ting selv, og at foreldre kobles inn slik at skole og hjem kan sette i gang tiltak sammen, sier Bergkastet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse