Nå har byråden bestemt seg for hva som skal skje med Skar leir

Det blir nok mer liv i leiren her etter hvert. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Byrådet ønsker varmestue for turfolk, boliger og arbeidsplasser i den tidligere militærleiren.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.09.2017 kl 11:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Okkupantene kledde seg som spøkelses da politiet og namsmannen kom våren 2010. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP/ARKIVFOTO

Fakta: Skar leir

Dette foreslår byrådet å gjennomføre

  • Etablering av enkel varmestue i vaktbua.
  • Legge til rette for et lite bomiljø nærmest mulig leirbygningene, for å få aktivitet/tilstedeværelse i leiren hele døgnet.
  • Legge til rette for næringsvirksomhet, øvings-/praksislokaler for lærlinger/elever og/eller kulturvirksomhet.
  • Bygninger som ikke kan benyttes innenfor utslippstillatelsen (forlegning, messe og boliger) saneres.
  • Det etableres et bio-renseanlegg for rensing av gråvann. Sortvann (avløp fra toaletter) samles i tette tanker og bringes ut av leiren.
  • Bygninger og tekniske anlegg rehabiliteres til enkel standard.

MARIDALEN: Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) og byrådet har landet på en fremtidig bruk av den gamle nedlagte militærleiren innerst i Maridalen, ved Skar.

Varmestue, boliger og arbeidsplasser på Skar leir

Byrådet foreslår at Skar leir skal inneholde fire boliger, lærlinge- og arbeidsplasser og en enkel varmestue for turfolket.

– Vi er glade for endelig å kunne foreslå en god løsning for fremtidig bruk av dette området som også er en innfallsport til marka for mange, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Se bildet større

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG). FOTO: OSLO KOMMUNE / STURLASON

Komplekse utfordringer

Som peker på at utviklingen av Skar leir har bydd på komplekse utfordringer blant annet beliggenheten i marka, nærheten til Maridalsvannet som drikkevannskilde, avløpsproblematikk og vedlikeholdsetterslep.

– Utslippsrestriksjonene i Maridalsvannets nedslagsfelt er svært strenge, noe som blant annet fører til strenge begrensinger for antall personer som kan oppholde seg i leirområdet.

LES OGSÅ: I 2010 ble Skar leir også okkupert!

Enkel varmestue for turfolket

– Parkeringsplassen ved Skar leir er et populært utgangspunkt for turer i marka både sommer og vinter. Byrådet foreslår derfor at det tidligere vakthuset ved inngangen til leiren etableres som en enkel varmestue for turfolket, sier byråden.

Hun forteller videre at på grunn av restriksjonene kan det ikke etableres et serverings- eller overnattingsted, og derfor faller valget på en enkel varmestue eksempelvis med kart og brosjyrer med turforslag, bord og stoler der man kan spise medbrakt mat og muligens automater med eksempelsvis brus, kaffe og sjokolade.

Det er ikke ordinære toaletter i tilknytning til bygget, men det finnes mobile toaletter på parkeringsplassen som driftes av Bymiljøetaten. Bruken av en enkel varmestue vil kunne tillates innenfor dagens begrensninger.

Bomiljø og arbeidsplasser

– Byrådet foreslår også å legge til rette for et bomiljø i leiren, slik at det blir aktivitet i leiren hele døgnet. Forslaget er å rehabilitere totalt fire boliger og legge dem ut for leie. Kommandantboligen er allerede rehabilitert og leid ut til en familie, videre ifølge Marcussen.

Se bildet større

Kommandantboligen er pusset opp - og leid ut. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Som også viser til at enkelte bygg kan også benyttes til plasskrevende virksomhet innen næring eller kultur.

Stovner videregående skole benytter i dag to bygninger til praktiske oppgaver for en liten gruppe innen bygg- og anleggsfag. Byråden forteller også at det jobbes med å leie ut tomme lokaler til kunst- og kulturvirksomhet.

Langsiktig perspektiv

I forslaget fra byrådet står det også at rehabiliteringen av Skar leir må sees i et langsiktig perspektiv.

– Vedlikeholdsetterslepet i leiren var stort da kommunen kjøpte den i 2007, og beregninger viser et investeringsbehov på 70 millioner kroner basert på de rehabiliteringsbehovene som er kjent i dag.

– Foreløpig er det avsatt tre millioner kroner i årlige budsjetter til rehabilitering av Skar leir, men økning av bevilgningen kan vurderes i de årlige budsjettprosessene.

Se bildet større

Det er flere og store bygninger i den nedlagte militærleiren innerst i Maridalen. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Historisk anlegg

Videre i byrådssaken står det at Skar leir er et anlegg med historiske kulturminner fra ulike utbyggingsperioder. Fire av byggene ble fredet av Riksantikvaren i 2004 i forbindelse med en nasjonal verneplan for forsvaret. Det er anleggets kvaliteter som et komplett militært verkstedanlegg, hovedsakelig bygget under tysk okkupasjon og tidlige etterkrigstid som er utgangspunktet for vernestatusen.

– For å skape et trivelig bomiljø, foreslås noen av byggene som ikke skal tas i bruk revet. Byantikvaren har blitt konsultert og uttrykker forståelse for at enkelte bygg på gul liste rives for å få til en god løsning for Skar leir. Dette er forutsatt at vaktbua og det øvrige leirområdet blir bevart.

– Målet vårt er å skape aktivitet i leiren hele døgnet. Derfor er det viktig at forbedring av det elektriske anlegget, vann- og avløpsanlegg og rehabilitering av boliger prioriteres. Deretter tar vi sikte på å etablere varmestue i det tidligere vakthuset, sier Marcussen.

Når det gjelder drift av varmestue ønsker byrådet på sikt et samarbeid med frivillige organisasjoner for drift av varmestua.

Saken skal også opp i Oslo bystyre.

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse