Nå har Fylkesmannen bestemt seg om tennishallen

Ett av de første bildene - fra mars 2014 - i en lang serie saker om planene om ny tennishall på Disenjordet, her Jørn Lie i midten, med kona Pernille til høyre. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

– Man må aldri må slutte å kjempe, selv hvor mørk saken ser ut, sier Jørn Lie i aksjonsgruppa mot ny tennishall på Disenjordet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.03.2017 kl 13:34

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

DISEN: I begynnelsen av januar mottok Plan- og bygningsetaten brev fra Fylkesmannen, som ville ha en ny gjennmgang av ny og permanent tennishall på Disenjordet.

Tennishallen er ønsket av Grefsen Tennisklubb, som per i dag har innebaner høst, vinter og vår, da tennisboble blir blåst opp over de øverste banene på Disenjordet.

Den nye planlagte permanente hallen skal plasseres over de nederste banene på Disenjordet.

Dispensasjon

Dette er en byggesak som har fått dispensasjon - og ikke reell reguleringsbehandling. Noe motstanderne klagde inn for bystyret før jul i fjor, gjennom innbyggerinitiativ. Men som bystyret avviste - bortsett fra Rødt - les hele saken her.

I brevet fra Fylkesmannen sto det blant annet følgende:

"Saken vil bli vurdert i sammenheng med klage over rammetillatelse oversendt av Oslo kommune 7. noveber 2016. Det varsles med dette at dispensasjonsvedtaket kan bli omgjort."

Fylkesmannens avgjørelse

Nå har Fylkesmannen vedtatt følgende:

"Etter en fornyet vurdering av saken har vi derfor kommet til at vilkårene for å innvilge
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd ikke er til stede.

  • Søknad om rammetillatelse:

Kommunens vedtak 24. august 2016 endres. Søknad om tillatelse til oppføring av tennishall
avslås, jf. plan- og bygningsloven § 11-6. Tiltaket er i strid med arealformålet i kommunedelplan for torg og møteplasser og kommuneplanen 2015.

Avgjørelsen av klagesaken er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28.

  • Ny behandling av dispensasjonssak:

Fylkesmannens vedtak av 16. desember 2015 omgjøres (journ. anm. tidligere godkjenning av dispensasjon), jf. forvaltningsloven § 35. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen avslås.

Omgjøringsvedtaket kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen tre uker."

Her kan du lese hele avgjørelsen fra Fylkesmannen.

Eventuelt kan også hallsaken fremmes som en vanlig reguleringssak.

- Aldri slutte å kjempe

– Dette viser bare at man må aldri slutte å kjempe, selv hvor mørk saken ser ut, sier Jørn Lie i aksjonsgruppa mot ny tennishall på Disenjordet, på telefon fra samling med kokkelandslagene hos Arne Brimi.

Han fortsetter:

– Dette er egentlig helt utrolig. Vi har hatt så mange runder med lokale og sentrale politikere, og de færreste har støttet oss. Sist i bystyret, hvor kun Rødt mente som oss, at dispensasjonsvedtaket var ugyldig.

– Så kommer altså Fylkesmannen nå med en klar uttalelse og vedtak i saken, som helt støtter oss og våre innsigelser i saken. Det er helt fantastisk!

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Grefsen Tennisklubb for en kommentar, ved Paal Olafsen i styret, men han har foreløpig tidlig onsdag morgen, ikke fått lest avgjørelsen fra Fylkesmannen.

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse