Nå har hun avgjort asfaltsaken

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby har bestemt seg. Hun overkjører Bymiljøetaten og bestemmer at det forblir grus på gangveien langs Akerselva. Her er byråden tilstede under folkemøtet som ble avholdt torsdag kveld. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Den lokale motstanden er så stor at miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) instruerer Bymiljøetaten om å droppe asfaltplanene fra Kjelsås til Nydalen: Naturhensynet veier tyngst.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.06.2015 kl 14:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Guri Melby under folkemøtet torsdag 11. juni. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Se bildet større

Omlag 70 personer møtte opp til folkemøte torsdag kveld. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

AKERSELVA: Torsdag kveld var bydelsutvalgets møtesal i Nydalsveien 21 fylt til folkemøte om asfaltering av turveien langs Akerselva, fra Stilla til Nydalsdammen.

Byråd Guri Melby var tilstede for å lytte. Tilstede var også Bymiljøetaten som måtte svare for hvorfor de vurderer asfalt som mer formålstjenlig enn å bevare grusdekket.

Melby kunne neppe fått en tydeligere tilbakemelding. Av om lag 70 fremmøtte var det bare to som stemte for asfalt da stemningen ble loddet med en håndsopprekning.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Sier nei til asfalt

Nå har byråden tatt avgjørelsen, og det forblir grus på turveien langs Akerselva.

– Det var et stort engasjement og gode argumenter for å bevare grusen, sier Melby.

Dermed overkjører hun Bymiljøetatens faglige begrunnelse om at asfalt vil gjøre veien mest framkommelig og enklest å vedlikeholde.

– Bymiljøetaten har gjort en vurdering på et faglig grunnlag der de har lagt fremkommelighet og vedlikehold til grunn. Nå sier jeg at det er viktigere å ta hensyn til naturopplevelsen på denne turveien, og da er helt klart grus best, sier Melby.

LES OGSÅ: Massiv motstand mot Akerselva-asfalt

Grunnarbeidene i gang

Grunnarbeidene på turveien er allerede i gang. Selv om noen har fryktet at anleggsmaskinene som er plassert ut den siste uken allerede er i gang med å asfaltere, forsikrer både byråden og Bymiljøetaten at dette er fundamenteringsarbeid som må gjøres uavhengig av om det skal legges grus eller asfalt på toppen.

– Jeg vil nå sende en formell bestilling på grus i dag eller er på mandag. Og jeg tror nok Bymiljøetaten var forberedt på at det ville komme et brev, når vi så hvor mye engasjement denne saken skapte.

«En tabbe»

– Det ble under møtet torsdag sagt at det var en tabbe å ikke involvere lokalmiljøet og bydelen tidligere i denne saken. Er du enig i det?

– I dette tilfellet burde det ha vært drøftet med bydelen i forkant. Men det er en balanse mellom hva som må ut på høring og hva som er generelt vedlikeholdsarbeid. Bymiljøetaten kan ikke spørre meg eller bydelen hver gang de skal grøfte eller utføre vedlikehold. Det er sjelden slike saker skaper så stort engasjement, og det er ikke alltid lett å forutse om en sak er politisk eller ikke. Denne saken var nok mer politisk enn Bymiljøetaten trodde. Vi må lære av denne saken for fremtiden, sier Melby.

LES OGSÅ: Sterke reaksjoner mot asfaltering: «22 av 24 spurte er mot asfalt»

Pressgrupper

Det store engasjementet mot asfalt, og at det resulterer i at planene endres, viser at demokratiet fungerer, mener byråden, og omtaler det hele som et sunnhetstegn.

– Kan slike saker skape en ubalanse mellom bydeler. Nordre Aker med ressurssterke innbyggere som har tid og mulighet til å rope høyt om noe de ikke liker?

– Det er selvfølgelig noe politikere må ta hensyn til, og unngå at vi havner i prosesser der folk ikke blir hørt. Det var også grunnen til at jeg ønsket et folkemøte, for å slippe til grupper som kanskje ønsket asfalt. Det holder ikke bare å samle over tusen mennesker i en facebookgruppe for å få det som man vil. Det er facebookgruppen mot prøveprosjekt i Thereses gate et eksempel på, sier Melby.

LES OGSÅ: Byråd Guri Melby griper inn i asfaltsaken

– Har det hatt betydning for ditt engasjement i denne saken at det er valgår?

– Nei, det har det ikke. Det finnes både facebookaksjoner og mediepress jeg ignorerer. Her går det på hva denne saken handler om. For Venstre er det viktig å ta vare på naturverdier i byen. Og i denne saken er jeg enig i at grus er bedre enn asfalt. Bymiljøetaten har hatt en annen mening, men jeg er enig med dem som vil beholde grusen, sier Melby.

Politisk motstand i bydelen

Melbys partifelle, Erik Borge Skei som leder bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité (MPS), klargjorde etter møtet at han er mot asfaltering. SVs Hanne Lyssand var også tilstede og talte asfalten midt i mot. Både Lyssand og lederen i bystyrets samferdsels- og miljøkomité Marianne Borgen (SV) engasjerte seg tidlig i saken.

Nordre Aker Høyre vedtok i et møte etter folkemøtet torsdag at også de er mot asfaltering av turveien. Fra Nordre Aker Arbeiderparti møtte både Sigmund Hov Moen og Terje Olav Moen i folkemøtet. Men mens Hov Moen fremla sin støtte til asfaltering, understreket Moen at han er mot, og at saken ikke er drøftet i partiet.

– Dette er gledelig og det eneste riktige. Vi er vanligvis godt involvert fra bydelen, men her burde nærmiljøet fått uttale seg tidligere. Jeg er glad for at byråden har lyttet til signaler fra alle oss som bor i området, og ikke minst lar naturhensyn veie tyngst. Engasjementet viser hvor stor verdi grøntområder har, og dette spesielt. En klok beslutning som utvilsomt vil bli mottatt med jubel, sier MPS-leder Erik Borge Skei.

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse