ANNONSE
Annonse

Nå haster det å få på plass en trygg skolevei for Korsvoll-elevene

Frysjaveien, nedenfor Maridalsveien. FOTO: ROY OLSEN (Lokalhistoriewiki/Creative Commons-lisensiert)

– Vi må kaste oss rundt for å få dette på plass før skolestart i 2017, sier BU-leder Per H. Christiansen. Bare et opphøyd gangfelt kan koste en halv million kroner.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.01.2017 kl 09:46

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KORSVOLL: Bydelsutvalget vedtok 15. desember å sende en søknad til Bymiljøetaten der de ber om at det iverksettes trafikksikringstiltak på det som fra høsten 2017 blir skolevei for elever fra Korsvoll, som skal gå på Engebråten ungdomsskole. (Se hele søknaden nederst i saken!)

LES BAKGRUNNEN HER: Endrer skolegrensene – disse Korsvoll-elevene må til Engebråten fordi Nordberg skole er full

Problemet er at veien mellom Korsvoll og Engebråten blant annet mangler fortau i Frysjaveien, ikke er tilpasset syklister, og går over en mørklagt bro over Akerselva.

Ønsket trygg skolevei som del av sykkeltiltak, men…

Bydelsutvalget vedtok allerede 3. november at det skulle utarbeides en søknad til Bymiljøetatens Sykkelprosjektet om at det skal opparbeides en merket og trygg sykkeltrasé i Frysjaveien fra Maridalsveien via broen over Akerselva ved Svensenga og til Engebråten ungdomsskole.

I tillegg satte de som forutsetning for endrede skolegrenser at trafikksikringstiltak er på plass før skolestart. I mellomtiden har imidlertid skolegrensene på Korsvoll blitt vedtatt endret, uten at noen klar plan for skoleveien foreligger.

Bakgrunnen var krav fra FAU og driftsstyret ved Korsvoll skole for sikring av trygg skolevei på strekningen Korsvoll til Engebråten ungdomsskole for elever fra Korsvoll.

I BU-møtet 15. desember opplyste Andreas Skjæret (V), leder av miljø-, plan- og samferdselskomiteen at skoleveisøknaden ikke ligger innenfor det som er Sykkelprosjektets ansvarsområde.

– Derfor gjorde vi om på søknaden og adresserer den til Bymiljøetaten, sa Skjæret.

Sykkelprosjektet disponerer 10 millioner i 2016, og 20 millioner kroner i 2017, til diverse sykkeltiltak i bydelen.

– Nå har vi bare tiden og veien for å få dette på plass innen skolestart 2017, sa BU-leder Per H. Christiansen (H).

Blir dyrt

Siden vedtaket i november har Bymiljøetaten opplyst til bydelen at bare et opphøyet gangfelt kan komme til å koste 500.000 kroner å etablere. Omreguleringen av Frysjaveien vil også kunne har skiltkostnader og informasjonsutgifter, heter det i sakspapirene.

«Lyssettingen av gangvei og gangbro er avhengig av avstand til nærmeste strømkilde, og hvor mange lysmaster som skal benyttes. Området ligger innen Akerselva miljøpark og kan da komme til å kreve spesielt utformet armatur som sannsynligvis er mere kostbart enn vanlig standard» står det videre.

Bydelen sier selv at den ikke har mulighet til å foreta en beregning av hva alle skoleveitiltakene vil koste, uten å kjøpe inn tjenester utenfra.

Skoleveisøknaden

Søknaden BU vedtok 15. desember ser dermed slik ut:

«Bydel Nordre Aker fremmer følgende søknad til Bymiljøetaten om tiltak for trygging av skolevei for elever fra Korsvoll til Engebråten.

Bakgrunnen for søknaden er krav fra FAU og driftsstyret ved Korsvoll for sikring av trygg skolevei på strekningen Korsvoll til Engebråten ungdomsskole for elever fra Korsvoll.

Den naturlige veien for de fleste skolebarna fra Korsvoll til Engebråten, vil være ;

• Over Maridalsveien i et uoversiktlig kryss ved Carl Kjelsens vei.
Tiltak: Opphøyd gangfelt over Maridalsveien

• Over Frysjaveien i kryss ved Maridalsveien
Tiltak: Opphøyd gangfelt

• Ned langs Frysjaveien, med smale fortau, som brått slutter i ingenting midt i en bratt bakke, uten sykkelfelt, med mye trafikk i høy hastighet og med en stor fare for sterk økning i trafikken de neste årene.
Tiltak: Gjøre Frysjaveien enveiskjørt fram til at en utbygging av Frysja området til boligformål er gjennomført og vei- og fortaubredden utvidet som en del av utbyggingen.

• Gjennom et mørkt ubebygd område på Frysja en sti uten lys, med gjørme når det regner og som ikke brøytes om vinteren.
Tiltak: Føre fram lys langs en strekning på c.a. 100 m, antatt tre lyspunkter samt påføring av ny grus på etablert turvei/sti

• Over en smal gangbru over Akerselva, denne også uten lys og uten vinterbrøyting.
Tiltak: Lyspunkter på gangbro på hver side av elven, og vintervedlikehold i form av brøyting

Oppsummert omsøkte tiltak:
1. Opphøyd gangfelt over Maridalsveien i kryss ved Carl Kjelsens vei
2. Opphøyd gangfelt over Frysjaveien i kryss ved Maridalsveien.
3. Omregulering av Frysjaveien til enveiskjøring
4. Lyssetting og grusing av gangsti ned til Akerselva, 3 lyspunkter
5. Lyssetting og sikring av gangbro over Akerselva

Bydel Nordre Aker har ingen avsatte midler til å finansiere tiltakene som jo er en følge av endrede inntaksområder for skole i bydelen, men ber Bymiljøetaten om å prioritere tiltakene for å realisere en tryggere skolevei for de elever som blir berørt.»

Følger opp sykkelsatsing

Den opprinnelige søknaden til sykkelprosjektet om strekninger bydelsutvalget mener bør prioriteres for sykeltiltak opprettholdes, men da uten delen om skoleveien fra Korsvoll.

Assisterende bydelsdirektør Preben Winger opplyser at bydelen har avtalt at konsulent fra Sykkelprosjektet skal besøke bydelen over nyttår og gjennomgå alle punktene.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse