Nå løfter de 55-bussen til rådhuset

Deputasjonsdelegasjonen på Rådhustrappa. Fra venstre Torun Foss Mathisen, BU-leder Per Henry Christiansen (H), Marte Veierød og Bente M. Larsen (Ap). FOTO: PRIVAT

Beboerrepresentanter fra Lillo og bydelspolitikere fra Nordre Aker ber samferdsel- og miljøkomiteen i rådhuset om hjelp for å få tilbake lokalbusstilbudet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.10.2016 kl 13:12

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

RÅDHUSET: Mandag møtte BU-leder Per Henry Christiansen (H), bydelsutvalgsrepresentant Bente M. Larsen (Ap), styrerepresentant i Lillo terrasse borettslag Marte Veierød og Torun Foss Mathisen fra sameiet Skole-bakken på deputasjon i komiteens arbeidsutvalg.

Støtte i bydelen

– Saken har fått fornyet aktualitet ved at styret i Lillo terrasse borettslag stilte opp i bydelsutvalgsmøtet 12. mai. Der ba de lokalpolitikerne om å gi støtte og jobbe videre for å få tilbake bussforbindelsen mellom Nydalen og Lillo, sier Bente M. Larsen.

Og den støtten fikk de. Her kan du lese hva bydelspolitikerne svarte beboerne i møtet i mai.

Gjenopprette bussrute

Et tverrpolitisk Bydelsutvalget i Nordre Aker sendte i etterkant en henvendelse til samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret. Der ba de om gjenoppretting av bussrute 55 og at saken settes på sakskartet til komiteen, samt at arbeidet med alternative traseer gjenopptas.

LES OGSÅ: Bydelen og Grefsen skole ble nemlig enige om areal for snuplass for 55-bussen, men Ruter sa nei

– Det har vært en særdeles vanskelig tid for beboerne på Lillo uten bussen, noe som jeg stadig blir minnet på av de som bor her, sier Bente M. Larsen til Nordre Aker Budstikke.

Blir uten butikk

10. desember stenger også nærbutikken i Betzy Kjelsbergs vei. Coop Marked legges ned, og eiendommen er solgt fra Obos til Rema. Ifølge styret i Lillo terrasse borettslag ønsker Rema å bygge en ny og større butikk. Den vil neppe åpne før tidligst i slutten av 2017.

– De som ikke klarer å bære varer selv må få disse tilkjørt. Dette vil øke bilbruken og biltrafikken i en allerede tungt belastet veistrekning, noe som absolutt ikke bidrar til et grønnere bomiljø, sier Larsen.

LES OGSÅ: Gladmelding til Lillo: Skolebakken utbedres

Mener Ruter tar feil

I sitt innlegg under deputasjonen i samferdel- og miljøkomiteens arbeidsutvalg pekte styrerepresentant Marte Veierød blant annet på at:

  • De stiller seg uforstående til Ruters argumenter om sviktene passasjertall på 55-bussen: «Bussen gikk én gang i timen, to ganger i rushtiden, og var stadig full med kun ståplasser igjen.»
  • Ruter ikke har forstått følgene av stengningen av Kapellveien forbi Grefsen skoe, da de mente at omkjøringen ville skape lenger reisevei og gjøre busstilbudet mindre attraktivt.
  • Uten lokalbuss blir det flere biler. Trafikken har økt i Betzy Kjelsbergs vei etter at Kapellveien stengte og flerbrukshallen på Grefsen åpnet. Det skaper farlige situasjoner.
  • Adkomsten til Lillo terrasse fra Ringveien og til og fra knutepunktet Storo er tungvint for dem som er dårlige til bens, fordi Skolebakken er svært bratt.
  • Uten nærbutikk blir handleveien lang for mange. Og når ny og større butikk åpner neste år vil det gi mer biltrafikk hvis det ikke finnes et busstilbud.

LES OGSÅ: Ruter: Etter en samlet vurdering av blant annet trafikksikkerhet, markedsgrunnlag og nærheten til andre holdeplasser har Ruter kommet til at det ikke er mulig å gi et busstilbud til Lillo terrasse

– Komiteen stilte flere relevante spørsmål, og viste interesse for saken. Jeg håper de ser at å få bussen tilbake vil minske behovet for folk på Lillo til å bruke bil i hverdagen, og øke alles mulighet til å komme seg ut, sier Marte Veierød etter møtet med bystyrepolitikerne.

Beboere fikk tilbake 71E-bussen

Beboerne på Lillo har dessuten merket seg Bjørndal-beboernes kamp om å få tilbake 71E-bussen i Bydel Søndre Nordstrand. Den ble vedtatt gjenopprettet av bystyret etter at Ruter la den ned.

– Her så vi at et brennende engasjement fra beboerne førte til et bystyrevedtak, som ga dem et godt kollektivtilbud tilbake. På Lillo har vi et like stort og ekte engasjement, og et enormt savn etter lokalbussen. Vi håper at politikerne nå vil lytte til oss, sa Veierød i deputasjonen.

55-bussen ble nedlagt i august 2013.

Utreder nytt busstilbud for eldre

Bydel Nordre Aker jobber for tiden med et busstilbud kalt Ruterflex, som en del av at bydelen er pilot for Alders- og demensvennlig by. For også på Korsvoll ønsker flere seg et bedre busstilbud. Her kan du lese om det ønsket, og hvordan Ruterflex-prosjektet ligger an.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse