Nå skal frivillige få skikkelig opplæring

Fra venstre: Prosjektmedarbeider Ann Cathrin Holm, bydelsdirektør Øyvind Henriksen, ergoterapeut i demensteamet Mari Gundersen, koordinator i Nasjonalforeningen for Folkehelsen Lina Marie Brathaug, demenskoordinator Elin Linløkken og generalsekretær i Nasjonalforeningen Lisbeth Rugtvedt. Foran prosjektleder for Alders- og demensvennlig by, Heidi Karsrud Nordal. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Som første bydel i Oslo har Nordre Aker inngått en avtale om opplæring av frivillige, som er aktivitetsvenner for personer med demens, med Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.11.2016 kl 18:13

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Avtalen ble signert i Nydalen mandag morgen, og formaliserer samarbeidet det kommunale tjenesteapparatet har med frivillige. Allerede finnes det aktivitetsvenn- og turgruppetilbud for demente i Nordre Aker, der frivilliginnsats er viktig. Bydelen forplikter seg nå til å tilby disse bedre oppfølging og opplæring.

Aktivitetsvenn er et tilbud for personer med demens. En aktivitetsvenn er en frivillig, som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Målet er at den demenssyke skal få mulighet til å fortsette sine vanlige aktiviteter.

Første samarbeidsbydel i Oslo

Dette er den andre avtalen Bydel Nordre Aker og Nasjonalforeningen for Folkehelsen inngår i forlengelse av at Nordre Aker er pilotbydel for Alders- og demensvennlig by.

I fjor høst inngikk de to en avtale om å gjøre det enklere for dem med demens å leve så normale liv som mulig.

– Arbeidet med opplæring av aktivitetsvenner kom i gang etter at Nasjonalforeningen hadde TV-aksjonen i 2013, med fokus på demens, sier generalsekretær Lisbeth Rugtvedt.

110 kommuner har inngått den samme avtalen, som er med på å løfte kompetansen til de frivillige som ønsker å være aktivitetsvenner. Bydel Nordre Aker er den første bydelen i Oslo som inngår en slik avtale.

Se bildet større

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen og generalsekretær Lisbeth Rugtvedt. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Frivilligsentralene på Grefsen og Sogn er viktige partnere, som samlingssteder for mange som ønsker å bidra frivillig i lokalmiljøet sitt. Bydelen har oversikten over hvem som trenger en besøksvenn, og Nasjonalforeningen gir den nødvendige kursingen og opplæringen til de frivillige.

Øke aktivitetsnivået

Mange med demenslidelser er i fysisk god form, men trenger å aktiviseres. Nasjonalforeningen forteller at flere opplever at venner trekker seg unna når de rammes av demenssykdom. Dermed blir belastningen stor på de pårørende.

– Tilbakemeldingen vi får fra de pårørende er at de synes det er godt å se at de ikke er det eneste sosiale nettverket i den dementes liv, sier Rugtvedt.

Dette samspillet mellom pårørende, tjenesteapparatet i kommunene og de frivillige gjør dessuten at de føler seg mer respekter, legger hun til.

LES OGSÅ: Du store alpakka for en aktivitet! Ny rullatorrekord på Myrerjordet

Generasjonsmøter

– Generasjonsmøtene dette kan invitere til, er viktige, påpeker prosjektleder for Alders- og demensvennlig by i Nordre Aker, Heidi Karsrud Nordal.

Hun er opptatt av at det offentlige tjenesteappratet skal bli bedre til å samarbeide med frivilligheten, og se på de frivillige som en ressurs. Med opplæring gjennom Nasjonalforeningen øker kompetansen, og både de frivillige og demenssyke tas på alvor.

Hun ønsker et samspill der unge og eldre står sammen om å skape gode og trygge miljøer lokalt. Både Nydalen videregående skole og Rønningen Folkehøgskole er eksempler på slikt samarbeid der ungdoms ressurser fanges opp, enten gjennom valgfag eller andre prosjekter på tvers av virksomhetene.

LES OGSÅ: Det er 60 år mellom de nye bestevennene Elsa og Teres! Slik ble 90-årskrisen snudd til ny livsmening

Ungt engasjement i Oslo

For de unge ønsker å bidra frivillig, forteller Lina Marie Brathaug, som er koordinator for aktivitetsvennopplæringen i Nasjonalforeningen.

I Oslo har Nasjonalforeningen en større andel unge voksne, i 20- og 30-årene, som har meldt seg som aktivitetsvenner, enn hva som er tilfellet ellers i landet.

– Det kan være fordi dette tilbudet er så spisset og konkret mot det å være aktivitetsvenn for demente, sier hun, og legger til:

– Det er vikig for oss at de som melder seg som aktivitetsvenner får faste rammer og avklart tiden de bruker som frivillige, slik blir det meningsfullt og ikke noe som tar for mye tid.

Er du interessert i å bli aktivitetsvenn, eller vil vite mer om ordningen og opplæringen fra Nasjonaforeningen, kan du se nasjonalforeningen.no/aktivitetsvenn, eller kontakte frivilligsentralene i bydelen.

LES OGSÅ: Kjenner du et medmenneske? Nå skal vi hylle Årets medmenneske i Nordre Aker! Nominer kandidater nå!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse