ANNONSE
Annonse

Nå stenger det for gjennomkjøring i denne veien

Preben Øiamo i Osebakken - og som skal stenges for gjennomkjøring. Bommen kommer litt ovenfor der dette bildet er tatt, rett ved varmestua på Langsetløkka.

Ikke lenge til det kommer en bom på plass i Osebakken.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 06.11.2017 kl 19:14

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KJELSÅS: Etter planene skal skilter settes opp denne uka, og så kommer bommen på plass etter hvert, i det som folk kjenner som Osebakken - eller Osetbakken, men som egentlig er nederste del av Lachmannsvei, fra Midtoddveien og opp til Langsetløkka. 

Veldig mye trafikk

- Som vi alle kjenner, skal Lachmanns vei, øst for kryss med Langsetveien, opparbeides til kommunal veistandard og denne delen av veien endrer da status til offentlig vei. Lachmanns vei fra Langsetløkka og ned Osebakken vil fortsette å være en privat vei, i tillegg til å være regulert til gang- og sykkelvei for alle. Denne nederste delen av Lachmanns vei er regulert til gang- og sykkelvei i Oslo kommunes reguleringsplaner for området (vei 9401), men med tillatelse til kjøring med bil inn til de eiendommer som ligger til veien, står det i infoskrivet som er sendt til beboerne i veien og området.

Videre at det oppleves å ha vært - og er - veldig mye trafikk i denne delen av veien, samtidig som den slites i stykker og forfaller, på beboernes regning.

LES OGSÅ: Veldig glatt - bussen kjørte i grøfta

- Svært farlig vei å ferdes i

- ”Osebakken” er en svært farlig vei å ferdes i for barn på vei til og fra skole/barnehage, barn som ferdes til og fra trening og friluftsområdet vårt på Langsetløkka, og alle andre som går eller sykler i den. Vi som bor inntil denne delen av veien har flere ganger vært vitne til skremmende og trafikkfarlige episoder, hvor også barn og fotgjengere har vært involvert, står det også.

Preben Øiamo er i veilaget og understreker at veien nå nettopp stenger for gjennomkjøring, først og fremst for å ta vare på sikkerheten til myke trafikanter, små og store. 

LES OGSÅ: Her ligger den blanke fine isen og venter...

Tett dialog

- Dette gjøres også i tett dialog med Bymiljøetaten, samt andre relevante aktører innenfor nødetater, post, og renovasjon. I tillegg til bom settes skilt opp nederst og øverst i bakken, som viser at bakken er gang- og sykkelvei og at det kun skal kunne kjøres til eiendommene. Skiltene skal på plass i løpet av denne uken. Det vil si at i praksis er veien nå stengt for gjennomkjøring, forteller Øiamo til lokalavisa, mandag.  

Videre fra den utsendte informasjonen går det frem at alle naboer og beboere som i dag er tilknyttet Langsetveien og den private delen av Lachmanns vei øst for kryss med Langsetveien (dvs. opp til og med Lachmanns vei nr. 69), vil tilbys adgangsmulighet gjennom bommen, i tiden frem til Lachmanns vei øst for kryss med Langsetveien er opparbeidet til kommunal/offentlig veistandard.

Bommen kommer litt ovenfor der bildet til saken er tatt, rett ved varmestua på Langsetløkka

Det informeres også om at det vil si alle som i dag er direkte tilknyttet dette private veinettet, tilbys å inngå i bomordningen. De som per i dag ikke er koblet på dette private veinettet, inkludert de som flytter inn de nye husene på Rønningen (journ. anm. nye rekkehus under oppføring på tomt utskilt fra Rønningen Folkehøgskole), vil ikke få tilbud om adgang gjennom bommen.

Finansierer selv

Øiamo forteller at veilaget finansierer skilt og bom selv. 

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse