Nå tappes dammen ned, og ingen bading før langt ut i juli

Her skal det tappes ned og repareres fra mai og til ut i juli. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Dammen skal utbedres, og det blir ikke noe badedam her på en stund.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.05.2016 kl 15:34

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SAGADAMMEN: Vann- og avløpsetaten skal utføre nødvendige vedlikeholdsarbeider på Brekkedammen. Dammen skal fuges for å reparere lekkasjene som har oppstått i venstre del.

Den skal også inspiseres av damteknisk konsulent med tanke på en senere total-rehabiliteringng. Arbeidene krever at vannstanden senkes 3,25 m, til laveste regulerte vannstand.

Damarbeidene varer fra 10. mai til 10. juli.

Trygt?

Etter at Nordre Aker Budstikke la ut sak for kort tid siden om at den populære badedammen skal utbedres, har det kommet reaksjoner. Mange er veldig glad i Akerselva og ikke minst den populære badedammen nedenfor Teknisk Museum.

Blant annet spør lesere om dette er trygt, altså er de kommende arbeidene kvalitetssikret med natur, miljø- og viltmyndigheter? Også med tanke på den store skaden som ble gjort i elva, for noen få år siden, etter klorutslippet.

Overingeniør Camilla D. Volnes i Vann- og avløpsetaten utdyper nærmere om de kommende arbeidene.

– Vann- og avløpsetaten har fått tillatelse av NVE - Norges vassdrag og Energi - til å senke vannstanden. Søknaden ble sendt på høring til lokale myndigheter, interesseorganisasjoner og berørte parter for uttalelse, blant annet Bymiljøetaten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, sier Volnes.

Elvemuslingen

Hun fortsetter:

– Konklusjonen til NVE ble at VAV får tillatelse til å tappe ned Brekkedammen over en periode på inntil fire uker. NVE mener at det er best å gjennomføre tiltaket tidlig på sommeren. I den vedlagte tillatelsen har de gjort rede for hvorfor de mener dette, men i korte trekk er det av hensyn til den rødlistede elvemuslingen i området.

Hun forteller videre at elvemuslingen har begrenset mulighet til å flytte seg etter hvert som vannstanden senkes.

Naturfaglig konsulent

– Som et avbøtende tiltak har vi gjort avtale med en naturfaglig konsulent som vil gjøre arbeid for å ivareta hensynet til elvemuslingen, blant annet kartlegging og flytting av muslingen, sier Volnes.

For å ivareta bestanden av blant annet den rødlistede arten edelkreps og andre arter, kommer nedtappingen til å skje sakte, 15 cm i døgnet.

– Dette vil gi krepsen mulighet til å trekke seg unna og finne nytt skjul. VAV vil også legge ut stein på bunnen av dammen, som er et forslag fra Oslomarkas fiskeadministrasjon - OFA. Dette vil bli fine skjulesteder for kreps, småfisk og bunndyr, fortsetter Volnes.

Entreprenøren som skal utføre arbeidene, får heller ikke lov til å oppbevare drivstoff i området. Arbeidene skal utføres med varsomhet for å gjøre minst mulig skade på natur og miljø.

LES OGSÅ: Slik var badevannkvaliteten i Brekkedammen og resten av Akerselva i 2015

– Så kort som mulig

– VAV er opptatt av at perioden med vannstand under normalvannstand skal gjøres så kort som mulig, og vannet vil bli fylt opp igjen til normalvannstand så raskt som mulig etter at tiltakene er ferdig. Vi vil da slippe ekstra vann fra Maridalsvannet og vil kunne fylle opp igjen dammen i løpet av noen timer, ifølge Volnes og Vann- og avløpsetaten.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse