- Naboene har ikke fått noe gehør i denne saken

Utbygging av og ved Rønningen Folkehøgskole utsatt igjen, men politisk flertall for flere boliger

 

Naboer til Rønningen Folkehøgskole har allerede protestert mot utbygging i området. Nå kan de få enda flere boliger enn opprinnelig foreslått.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.10.2013 kl 08:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KJELSÅS: I går var på ny utbyggingen ved og av Rønningen Folkehøgskole til politisk behandling i bystyrets byutviklingskomite, men saken ble igjen utsatt.  Tidligere planer om blant annet to «punkthus» - eller leilighetsbygg - ble tatt frem, og skal vurderes sammen med byrådsforslaget fra Høyre, Venstre og Krf om skoleutbygging, boligutbygging, og ikke minst adkomst til og fra planområdet.

HER KAN DU LESE HELE BYRÅDSFORSLAGET

Opposisjonen, Ap, SV, Frp og Miljøpartiet de Grønne, og da eventuelt flertall i bystyret, synes det derimot bør vurderes å bygge enda flere boliger i området mellom Langsetløkka og Rønningen Folkehøgskole, rundt 30 prosent mer boligutnyttelse etter det avisen kjenner til.

I tillegg ønsker opposisjonen også boligadkomst fra nord og skoleadkomst fra sør, slik byrådet har foreslått, til store protester fra naboer i "nord".

LES OGSÅ: BER FYLKESMANNEN OM HJELP

- Hvis det går å få til en god adkomstløsning til boligene inn og ut fra nord, men som vi ser har store utfordringer, så synes både Ap, SV, Frp og Miljøpartidet de Grønne at flere boliger kan være er godt alternativ i denne utbyggingssaken, ifølge Nina Backe (Ap).

- Det er jo ikke mange flere boenheter vi snakker om, i eventuelt to leilighetsbygg, sier Backe (Ap).

- Overraskende og uansvarlig

Nestleder i byutviklingskomiteen, Espen Ophaug (V) kaller flertallsforslaget for blant annet «uansvarlig».

- Dette er veldig overraskende, og uansvarlig. Byrådsforslaget er balansert, og tar henyn til naboene, også når det gjelder høyde på bebyggelsen. Det er en utfordrende trafikksituasjon i området, og enda flere boliger enn foreslått i byrådsforslaget vil ikke gjøre situasjonen bedre, sier Ophaug.

Han mener naboene i nord ikke har oppnådd noe gehør i denne saken, hvis utbygger i tillegg skal få bygge mer og høyere.

- Saken er igjen utsatt, og komiteens arbeidsutvalg jobber nå for å finne ut av hva som eventuelt må ut på ny høring, legger Ophaug til.

- Bør avspeile boligområdene

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) ser heller ingen gode grunner for høyere boligutnyttelse nordøst for Rønningen Folkehøgskole.

- Vi ser ingen gode grunner for å ha en annen bebyggelse, eller høyere bebyggelse midt i et småhusområde. Hvor stor andel av arealet som bebygges med boliger bør avspeile boligområdene rundt, og som byrådets forslag legger opp til, ifølge byutviklingsbyråden.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse