Nav: – Bør kontrollere bedre

Illustrasjonsfoto

Nav Oslo innrømmer at kontrollen av brukernes inntekt kunne vært bedre.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.12.2008 kl 12:33

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: – Pensjonen regnes ut i forhold til forventet inntekt i kommende år, men det er først etterskuddsvis at Nav kan kontrollere om inntektsnivået stemmer overens med forventet inntekt, sier Vibeke K. larsen, fungerende avdelingsdirektør i Nav Oslo.

LES OGSÅ: – Nav lager merarbeid for seg selv og brukerne

Maskinelt arbeid

Hun forklarer at brev om inntektsberegninger gjøres maskinellt og derfor ikke blir påført saksbehandlers navn.

– Har bruker spørsmål om brevet eller innholdet i brevet er det Nav lokalt i brukerens bydel som skal besvare henvendelsen. At Nav lokalt ikke besvarte mail eller bekreftet mottatt mail fra bruker er bare å beklage, sier Larsen.

Burde kontrolleres

Nav mottar oversikt over inntekt to ganger i året for ulike pensjonsytelser. Hvis en bruker har oversteget lovlig inntekt (fribeløpet), tas det en kontroll av inntekten i egne baser før det sendes brev hvor det bes om at bruker redegjør for inntekten.

– Det vil være tilfeller hvor bruker har oversteget lovlig inntekt, men at dette er korrekt. Det kan være i tilfeller med feriepenger eller annen trygdeytelse som er pensjonsgivende. Eksempelvis sykepenger, rehabiliteringspenger eller attføring. I noen tilfeller er det ikke mulig for Nav å kontrollere gitt inntekt.

– Det bør, som denne brukeren påpeker, foretas en kontroll av inntekten før det sendes brev til bruker, men desverre blir ikke dette alltid gjort, sier Larsen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse