Nav: – Bør kontrollere bedre

Illustrasjonsfoto

Nav Oslo innrømmer at kontrollen av brukernes inntekt kunne vært bedre.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.12.2008 kl 12:33

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: – Pensjonen regnes ut i forhold til forventet inntekt i kommende år, men det er først etterskuddsvis at Nav kan kontrollere om inntektsnivået stemmer overens med forventet inntekt, sier Vibeke K. larsen, fungerende avdelingsdirektør i Nav Oslo.

LES OGSÅ: – Nav lager merarbeid for seg selv og brukerne

Maskinelt arbeid

Hun forklarer at brev om inntektsberegninger gjøres maskinellt og derfor ikke blir påført saksbehandlers navn.

– Har bruker spørsmål om brevet eller innholdet i brevet er det Nav lokalt i brukerens bydel som skal besvare henvendelsen. At Nav lokalt ikke besvarte mail eller bekreftet mottatt mail fra bruker er bare å beklage, sier Larsen.

Burde kontrolleres

Nav mottar oversikt over inntekt to ganger i året for ulike pensjonsytelser. Hvis en bruker har oversteget lovlig inntekt (fribeløpet), tas det en kontroll av inntekten i egne baser før det sendes brev hvor det bes om at bruker redegjør for inntekten.

– Det vil være tilfeller hvor bruker har oversteget lovlig inntekt, men at dette er korrekt. Det kan være i tilfeller med feriepenger eller annen trygdeytelse som er pensjonsgivende. Eksempelvis sykepenger, rehabiliteringspenger eller attføring. I noen tilfeller er det ikke mulig for Nav å kontrollere gitt inntekt.

– Det bør, som denne brukeren påpeker, foretas en kontroll av inntekten før det sendes brev til bruker, men desverre blir ikke dette alltid gjort, sier Larsen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse