– Nav har ødelagt livet mitt

Geir Westbye har vært kasteball hos Nav i snart sju år. Kampen mot systemet har kostet ham alt. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Da Geir Westbye ble syk i 2002, startet kampen mot trygdesystemet. En kamp som har kostet 49-åringen familielivet og livskvaliteten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.03.2009 kl 09:49

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Geir Westbye har vært kasteball hos Nav i snart sju år. Kampen mot systemet har kostet ham alt. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nydalen: Geir Westbye (49) jobbet for fullt i trykkeribransjen i nesten 30 år, og var "aldri syk". Men i 2002 begynte kroppen å si fra – i form av muskelplager. I mai 2003 sa kroppen helt stopp. Geir ble rammet av hjerneslag.

Mistet alt

– Det var så klart et stort sjokk å bli så syk, nybakt far var jeg også. Men den kampen jeg i seks-syv år har kjempet mot trygdesystemet, har definitivt svekket meg enda mer enn sykdommen har gjort. Nav har definitivt vært med på å ødelegge livet mitt, sier Geir når vi møter ham hjemme i den lille, leide leiligheten i Maridalsveien.

– Jeg hadde det meste; familie, var deleier i et trykkeri, og med en god inntekt. Nå er jeg skilt, har gjeld fra tidligere, og eier ellers ingenting, sier Geir.

Måtte gå på sosialen

Det er ikke få "runder" 49-åringen har hatt med tidligere Trygdeetaten, og nå Nav, de siste syv årene. Blant annet har det ifølge Geir vært surr med utbetalingene – og dertil tapping av Geirs krefter i forsøk på å ordne opp og bevise sin rett overfor "systemet".

Etter rehabiliteringen for hjerneslaget, fikk Geir brev våren 2004 fra Trygdeetaten, om at han kunne søke uføretrygd.

– Jeg søkte, men fikk nytt brev noen måneder senere om at trygd ikke kunne innvilges før attføring var gjennomført! Kunne ikke etaten opplyse om det da jeg ble anbefalt om å søke? Da ble eneste mulighet å ty til sosialen for "nødhjelp".

Etter halvannet år på sosialen fikk Geir, etter tips fra Ullevål sykehus, innvilget ett års opphold på opptreningssenteret "Kress Drøbak", og samtidig innvilget rehabpenger i en periode på ett og et halvt år.

– Men i hele rehabiliteringsperioden fikk jeg for lite utbetalt, og ble fortsatt avhengig av sosialhjelp for å overleve økonomisk. Til slutt fikk jeg etterutbetalt 158.000 kroner fra Nav, men uten renter, ifølge Geir.

– Dette ble en svært vanskelig økonomisk periode for familien – jeg var jo hovedforsørger. I tillegg er det ikke spesielt OK for noen tror jeg, å måtte gå og be om sosialhjelp til livets opphold, og i tillegg i så lang tid!

– Er fundamentalt galt

Etter Sunnaas-utredning høsten 2007, fikk Geir endelig innvilget midlertidig uføretrygd – som går ut i april i år. Føre var søkte Geir allerede i høst om forlenget uføretrygd, og fikk brev om at saksbehandlingstiden er seks måneder.

Fortsatt har jeg ikke hørt noe fra Nav. Jeg lever i et vakuum – det er rett og slett for jævlig! Ikke vet jeg om jeg får innvilget videre uføretrygd: Vil Nav igjen ha meg på attføring? Vil Nav ha meg på ny utredning? Og hvis så; skal jeg igjen havne på sosialen i lange tider i påvente av at søknaden skal behandles? spør Geir som ikke er "ute etter" de NAV-ansatte.

– Det er systemet det er noe fundamentalt galt med – både det som var og det som nå er Nav. Det kan da ikke være riktig å slite ut folk som meg på denne måten? sier Geir – som på toppen av det hele – i januar og februar – har måttet kjempe for å få utbetalt riktig trygdebeløp.

– NAV innrømmet i januar at de hadde trukket meg feil i skatt av trygden. Etter hvert fikk jeg tilbakebetalt det de trakk for mye. Da er det jo utrolig at akkurat det samme skjer i februar! Det betyr at jeg igjen må gå opp til Nav-kontoret og forklare akkurat det samme som jeg gjorde i januar! Å ringe nytter jo ikke.

Vil ha orden på livet

– Det er så mye rot og tull med Nav, at får jeg en konvolutt med Nav-logoen på fredag, så åpner jeg den konsekvent ikke før på mandag. Så ødelegger jeg i hvert fall ikke helgen, sier Geir, som fortsatt har et håp om å få orden på livet sitt.

– Jeg ønsker mer enn noe annet å følge opp og ha omsorg for barnet mitt (6) – hun er det eneste som nå holder meg oppe. Men med et så uforutsigbart system så er jo Nav med på å gjøre det ekstra vanskelig for meg – også som far. Jeg aner jo per dags dato ikke om det blir "nødhjelp"-penger fra sosialen vi skal spinke og spare på i flere måneder fremover, eller uføretrygd, som tross alt er noen kroner mer i måneden å leve for, sier Geir, med en oppfordring til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen:

– Hvorfor har du bare fokus på dem som venter på "dagpenger"? Vi andre venter også – gjør noe for oss også, ber en oppgitt og sliten Geir Westbye.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse