ANNONSE
Annonse

Saksbehandlere bytter hatter

Nav kriseflytter staben

Bør unngås: Jan Bøhler (Ap) advarer mot rolleblandingen innad i Nav-systemet. – Dette virker uklokt og lite tillitsvekkende, sier han (Arkivfoto).

Nav-brukere kan nå få avslag på både søknader og ankesøknader fra samme saksbehandler.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 16.03.2009 kl 11:02

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Årsaken er at krisen i Nav fører til at saksbehandlere fra Nav klage og anke må avhjelpe andre deler av forvaltningen.

LES OGSÅ: – Nav har ødelagt livet mitt

Etter det Lokalavisene Oslo kjenner til, skal en bestemt saksbehandler i Nav ha jobbet for både Nav forvaltning og Nav klage og anke. Vedkommende har både behandlet søknad om ménerstatning og klagebehandlet søknad om uføretrygd for en og samme person, bosatt i Bydel Alna.

Avviser juridisk problem

Avdelingsdirektør i Nav klage og anke Oslo og Akershus Harald Lie forklarer dette med at deres saksbehandlere tidligere har avhjulpet andre deler av forvaltningen i en krisesituasjon.

– Det er ingen nyhet at vi har bistått forvaltningsenhetene ved å låne ut medarbeidere, sier han.

Lie mener dette er en gunstig løsning, både for å øke kompetansen i de ulike enhetene, og for å korte ned saksbehandlingstidene.

Men er det uproblematisk at saksbehandlere sitter og klagebehandler sine egne avslag?

Nei, de klagebehandler ikke egne avslag. Det skal ikke skje. Ménerstatning og uføretrygd er to ulike saksområder. Juridisk er ikke dette noe problem, sier han.

Selv om det dreier seg om samme bruker?

– Ja, dette er to saker med ulike krav, selv om det dreier seg om samme person, sier Lie.

Men forstår du at folk reagerer når de får samme saksbehandler i slike saker?

– Jeg kan forstå at folk lurer, men handlingen er ikke i strid med habilitetsregelen. Dette kan også skje når folk bytter jobb innad i Nav. Men vi har våre kvalitetssystemer for å hindre inhabilitet. Dessuten er det alltid to saksbehandlere på samme sak, sier Lie.

Harald Lie opplyser at de mest sannsynlig vil bistå forvaltningen utover i året.

– Tordenskjolds soldater

Advokat Edmund Asbøll har arbeidet med trygderett, helserett og pasientrett i 25 år. Han mener saken er uheldig.

– Man bør unngå en slik bruk av saksbehandlere som Tordenskjolds soldater, sier han.

– Det er riktig at dette forholdet ikke er i direkte strid med forvaltningsloven eller folketrygdloven, men jeg anser likevel en slik praksis som uheldig. Dette bør unngås, sier Asbøll.

Han mener praksisen svekker brukernes tillit til systemet.

– Tillit er svært viktig i denne type saker. Poenget er at når en saksbehandler har behandlet en trygdesak og kanskje gitt avslag, er det uheldig at klienten møter samme saksbehandler i en annen trygdesak, sier han.

Asbøll viser til at det ikke sjelden kan oppstå negativ relasjon mellom en klient og en saksbehandler.

– Dette kan for eksempel skje fordi klienten purrer på saken og er misfornøyd med saksbehandlingstiden. Hvis denne saksbehandleren senere i en annen sak med samme klient har med seg et slikt negativt inntrykk av klienten, kan det virke negativt inn på vedtak i sak nummer to, sie r han.

– Uklokt

Leder av Oslo Ap og helsepolitisk talsmann på Stortinget Jan Bøhler forstår at brukere kan reagere når de opplever å få samme saksbehandler i slike saker.

– Uansett hvilken juridisk vurdering som ligger til grunn, virker dette uklokt og lite tillitsvekkende. Det er bra at Nav forsøker å bruke ressursene best mulig, men slike rolleblandinger bør man kunne unngå, sier han.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse