Misfornøyd med Nav: – Nav lager merarbeid for seg selv og brukerne

 

– Nav er upersonlig, byråkratisk, utilgjengelig og har en jobb å gjøre med måten de kommuniserer med brukerne på, sier en bruker i Nordre Aker.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: En Grefsen-mann i sekstiårene som i fjor gikk av med avtalefestet pensjon (AFP), opplevde å bli bedt om betale tilbake flere titalls tusen kroner han angivelig skulle ha tjent for mye i forhold til den pensjonen han hadde fått utbetalt. Beløpet var feriepenger fra den tidligere arbeidsgiveren, fra året i forveien, og skulle derfor ikke regnes med som inntekt for fjoråret.

– Opptar saksbehandlertid

– Den siste tidens medieoppslag om NAV viser at saksbehandlerne har vanvittig mye å gjøre, sier mannen, som ikke vil stå frem med navn i avisen.

– Når de lager ekstraarbeid ved å sende ut varsel om etteroppgjør også til dem det ikke er aktuelt for, tar de opp saksbehandlertid. Ikke minst når alle disse pensjonistene ringer Nav-kontoret for å oppklare saken sin, sier mannen.

– Tilsynet er så bra i Norge at det skulle være mulig for en offentlig etat å hente informasjon om hva folk tjener, og hva som er feriepenger.

Svarte ikke på mail

I brevet han mottok var det ikke navn på noen saksbehandler. Å få snakke med rette vedkommende på Nav-kontoret via telefon måtte han gi opp. På oppfordring sendte han derfor en e-post, som aldri ble besvart.

– De kunne i det minste ha sendt et svar på at mailen var mottatt, sier han.

– Men det er jo ikke rart at de er overarbeidet, når de er nødt til å bruke tid på slike saker.

Dårlig kommunikasjon

Mannen mener også språket i brevene er for formalisert, men også upresist.

– Det står blant annet at feriepenger kan, ikke skal holdes utenfor, slik realiteten er. Det skaper usikkerhet, sier mannen, som oppfatter tonen som lite hyggelig.

– Det er ikke tatt hensyn til de som får brevet, og hvordan man reagerer på å bli fortalt at man "skylder" flere titalls tusen kroner. Der har de en jobb å gjøre, i måten brevene er skrevet på.

– Feriepenger til AFP-pensjonister vil komme igjen hvert år, det vil spare Nav for mye merarbeid hvis de sjekket det selv før brevene ble sendt ut, sier mannen, som etter skriftlig klage og dokumentasjon fikk frafalt kravet mot seg.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse