Nav Nordre Aker "la ut" 2,3 mill.

Bydelens sosialtjeneste forskutterte i fjor 2,3 mill på vegne av Nav Stat – ikke bare dagpenger, men i stor grad også trygd- og attføring.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.03.2009 kl 09:49

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nydalen: Det sier Nav-sjefen for bydelens sosialtjeneste, Liv Øien.

– Vi forskutterte mest i forhold til uføretrygd, attføring- og rehabiliteringspenger, men uføretrygd har generelt lengst behandlingstid. Men lengre behandlingstid på arbeidsledighetstrygd gjør at vi nå også ser en økning av forskuttering i forhold til det området, sier Øien, som likevel tror de fleste som står i saksbehandlingskø hos Nav arbeid/trygd (Staten) vil forsøke å klare seg uten hjelp fra Sosialtjenesten.

– De vil kanskje først heller bruke av oppsparte midler og liknende, sier Øien.

Ifølge sosialsjefen har størsteparten av det totale forskutterte beløpet fra i fjor blitt tilbakebetalt – i alt 2.146.000 kroner. Tidligere denne måneden uttalte bydelsdirektør Mona Taasen at det ikke gjør jobben enklere for sosialtjenesten at den må kreve forskutterte beløp direkte tilbake fra brukerne, en problemstilling som ifølge bydelsdirektøren også er tatt opp med Nav sentralt. Og "renter" får tjenesten ikke på å "legge ut" ut penger på vegne av Staten.

Den siste tiden har det vært mye fokus på at lang saksbehandlingstid hos NAV Stat, gjør at mange arbeids- og trygdesøkere må henvende seg til sosialtjenesten for "nødhjelp". Blant annet har byrådet sendt brev til arbeids- og inkluderingsministeren, og bedt om at han umiddelbart griper inn og gjør noe med situasjonen.

– Hver av bydelens sosialtjeneste mottar daglig 8-10 personer som er henvist dit fordi de ikke får behandlet sine rettmessige krav til arbeidsledighetstrygd og andre trygdeytelser. Disse er i nød og må be om hjelp fra sosialtjenesten. Byrådet ser det som svært alvorlig at personer som NAV skulle hjulpet omgående ikke får den hjelp de har krav på. Vi kan ikke akseptere at disse blir sosialklienter, skrev helsebyråd Jøran Kallmyr (Frp) og byrådsleder Erling Lae (H) i nevnte brev. (Les mer om brevet på www.nordreakerbudstikke.no.).

Øien bekrefter at flere og flere som står i saksbehandlingskø hos Nav arbeid/trygd, blir henvis til sosialtjenesten.

– Ja, nå ser vi en reell økning i klientmassen, sier sosialsjefen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse