– Nav overkjører

Slagrammede Jon Iversen fra Grefsen vet ikke om han orker flere utredninger og opphold på Sunnaas. Foto: Kristin Tufte Haga

– Nav presser meg til enda flere utredninger – nye 14 dager på Sunnaas blir en stor psykisk tilleggsbelastning for meg. Dette er overkjøring, sier hjerneslagrammede Jon Iversen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.08.2008 kl 09:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
KJELSÅS: Jon Iversen var bare 55 år da han ble rammet av hjerneslag. Den tidligere aktive idrettsmannen, med i tillegg opptil 70 timers arbeidsuke, fikk livet snudd opp ned. Nå er han 57 år, og klarer på egen hånd å komme seg gjennom de daglige gjøremål, som for eksempel det å kle på seg, lage mat, sette på en vaskemaskin, og kanskje rydde litt. Men etter "må"-tingene er gjort, forteller Iversen at han ofte er helt tappet for energi, og ligger resten av dagen rett ut for å hente seg inn igjen.

– Håpet om å komme tilbake til arbeidslivet, har jeg ikke lenger, sier Iversen.

Søkte uføretrygd – Men jeg har ikke blitt bedre i månedene etter oppholdet på Sunnaas. Derfor søkte jeg i mars/april – i samråd med min fastlege – om uføretrygd. Jeg har også støtte fra min manuellterapeut, som bekrefter at mitt sykdomsbilde har minimal sjanse til vesentlig bedring, sier Iversen.

– Overkjøring!

– Jeg ble mildt sagt veldig overrasket og forbannet da jeg fikk beskjed fra Nav, om at de nå vil sende meg inn på enda mer utredning på Sunnaas – igjen hele 14 dager. Snakk om overkjøring av dem som behandler og kjenner sykdomsbildet mitt best! I tillegg må jo dette være vanvittig sløsing med de offentlige ressursene? spør en oppgitt Iversen, som legger til at han i hvert fall aldri ville ansatt seg selv.

– Det ville i så tilfelle resultert i sykemelding etter sykemelding. Hva er vitsen da?

– Jeg synes også dette vitner om lite respekt av Nav for enkeltindividet. Her forsøker jeg så godt jeg kan å tråkle meg gjennom dagen. Å måtte samle krefter til å enda en gang dra til Sunnaas for nye utredninger, vet jeg ikke om jeg har ork til og klarer rent psykisk, sier Grefsen-beboeren.

Ved tvil – flere utredninger

Nav-leder for Nordre Aker, Gro Tynning (arbeid/trygd), kommenterer på generelt grunnlag hvorfor Nav krever at noen må gjennom flere vurderinger.

– Enhver vurdering av hva saken skal belyses med, avhenger av samtlige dokumenter i saken. Dersom det kreves en ny utredning, antas dette å ha sammenheng med tvil om varigheten av funksjonsnedsettelsen. Dette vil som nevnt være avhengig av helheten i saken, søkers alder, søkers yrke, prognose, opptreningsmulighet, sykdommens debut m.m. som inngår som skjønnskriterier, skriver Tynning i en mail til Nordre Aker Budstikke, og viser ellers til regelverket – forvaltningsloven og folketrygdloven.

– Utgangspunktet for Nav er å få belyst funksjonsnivå på søker av varig trygdeytelse, slik at vedkommende får tilstått riktig gradert trygdeytelse, dersom det foreligger restarbeidsevne. Finnes det ikke restarbeidsevne vil 100% uføreytelse være riktig stønad, skriver Tynning videre.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse