NAV på vei

NAV-lederne Gro Preus Tynning (arbeid/trygd) og Liv Øien (sosialtjenesten) forteller at ting blir enklere å få til når man holder til under samme tak. Foto: Kristin Tufte Haga

Internt er mye på plass i NAV Nordre Aker. – Og ny, felles koordinator i mottaket skal samkjøre tjenestene enda bedre, sier NAV lederne.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.10.2007 kl 13:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Nordre Aker: Mye er på plass internt i NAV, blant annet lokale samarbeidsavtaler og tverrfaglig utvikling av de ansatte. Men i bruker-mottaket gjenstår noen utfordringer i henhold til NAVs "reformånd". Da Nordre Aker Budstikke (NAB) var innom forrige uke, var det fremdeles tre kølappsystemer - en for trygd, en for arbeid (Aetat) og en for sosial-biten, og flere personer i mottaket representerer de tre forskjellige tjenestene. Men etter det NAB kjenner til, arbeides det med å få til ett felles kølappsystem i løpet av uken.

Koordinator

- Og nå skal en nyansatt, felles koordinator være med på å samkjøre de tre tjenestene enda bedre i mottaket, sier NAV-lederne Gro Preus Tynning (statlig arbeid og trygd) og Liv Øien (kommunal sosialtjeneste).

Hovedintensjonen med NAV er å få flere ut i arbeid og aktivitet. Og selv om det tar tid å få reformen på plass, erfarer pilotkontoret at samarbeidet mellom stat og kommune/bydel virker.

- Det er enklere å finne gode løsninger når vi er sammen om dem, og holder til under samme tak. Reformen gir et større handlingsrom, og gjennom det tverrfaglige samarbeidet opplever vi at det er enklere å snu seg kjapt.

Høye forventninger

- Likevel, reformen gir høye forventninger om en raskere og mer effektiv saksbehandling. Som offentlig forvaltning har NAV ansvar for å følge lover, forskrifter og retningslinjer som ligger bak det enkelte statlige eller kommunale vedtaket. Og regelverket er i stor grad det samme som før, sier de to NAV-lederne.

NAV Nordre Aker er pilot ut året, og fortsetter NAV-arbeidet videre etter årsskiftet.

- Det har vært en inspirerende, men også krevende pilotperiode. All honnør til de 65 ansatte som har stått på i denne hektiske perioden, sier Tynning og Øien.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse