ANNONSE
Annonse

Nav-sjef Tor Saglie: – Samarbeidet må bli bedre

Tor Saglie. Foto: Thomas Bjørnflaten

Samarbeidet mellom forvaltningsenhetene og Nav-kontorene må bli bedre, sier Nav-sjef Tor Saglie.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med folk innenfor Nav-systemet, som hevder at forvaltningsenhetene – hvor vedtak fattes – er selve proppen i systemet.

– Bildet er nok mer sammensatt. Det er forvaltningsenhetene som hovedsakelig driver saksbehandlingen, og samarbeidet mellom forvaltningsenheten og Nav-lokalkontorene må bli bedre, sier Nav-sjef Tor Saglie, som likevel mener forvaltningsenhetene er «et riktig grep».

– Det viser erfaringene fra forvaltningsenhetene i gamle Aetat og sentrale enheter i den gamle trygdeetaten. I Oslo har vi satt i gang et forbedringsprosjekt som vi allerede ser gevinster av, sier Saglie.

Tidligere denne uken refererte Aftenposten til en hemmelig rapport fra Riksrevisjonen, som blant annet slår fast at «For svak kompetanse i Nav lokal medfører at forvaltningsenhetene får veiledningsoppgaver både overfor lokalenhetene og brukerne – noe som går ut over forvaltningsenhetens tid til å jobbe med sakene.»

Uføretrygd tar lang tid

– Navs førsteprioritet nå er å utbetale rett ytelse til rett tid, og vi har like stort fokus på de andre ytelsene som dagpengeytelsene. Selv om vi nå har fått dagpengesituasjonen under kontroll, har vi altfor mange ubehandlede saker på andre områder. Vi tar unna svært mange saker, men det er fortsatt veldig langt igjen.

Saglie forteller at Nav sliter med saksbehandlingstiden på særlig uføretrygd, sykepenger, barnebidrag, barnetrygd og stønad til enslige forsørgere.

– Det må også sies at Nav får inn om lag 400.000 søknader hver måned, og at de aller fleste blir behandlet innen den fastsatte tiden. Dessuten behandler vi nå fire ganger så mange dagpengesøknader som i desember. De ansatte gjør en kjempeinnsats!

Effektiviserer arbeidet– Vi har full fokus på å behandle sakene innenfor de tidsfristene, og jobber langs tre linjer. Første linje er tempoet i Nav-reformen – det er allerede avklart at den nye ytelsen arbeidsavklaringspenger blir utsatt i fem måneder. Den andre linjen er ressursrammene våre. Her er det gitt signaler om at vi kan komme til å få beholde den bemanningen vi hadde ved begynnelse av året. Den tredje linjen er tiltak internt både for å forenkle og effektivisere arbeidet vårt, sier Saglie.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse