NAV-sjefen i løypa

NAV-sjef Gro Prøis Tynning synes Nordre Aker er en flott bydel å bo i. – Jeg er ivrig bruker av marka, sier hun.

Nordre Akers NAV-sjef er klar. – Jeg har så stor tro på reformen at jeg måtte søke jobben, sier Gro Prøis Tynning.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: NAV (Den nye arbeids- og velferdsforvaltning) skal få flere i arbeid og færre på stønad. Nordre Akers nye statlige NAV leder har klokketro på reformen.

- En sammenslåing av arbeid, trygd, og sosialtjenester vil utvilsomt gjøre det enklere for brukeren, men også gi en kjappere saksbehandling. Jeg har stor tro på reformen, sier Gro Prøis Tynning (40).

Stat og kommune skal dele ledelse, men det blir likevel bare ansatt en NAV-leder – i regi av Staten.

Master

Med en master i pedagogikk og organisasjonslæring som hovedfagstema, og med mange år fra blant annet DnB NOR-konsernet som bakgrunn, tiltrer hun sjefsjobben 26. februar. Tynning mener fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR er en god erfaring å ta med seg.

- Faglig har jeg selvsagt mye å lære. Men jeg ser likhetstrekk mellom bankfusjonen og NAV, særlig når det gjelder kultur, system -og organisasjonsprosesser, sier hun.

Tynning tror på det å se muligheter i det meste. I tillegg beskriver hun seg selv som en samfunnsorientert og engasjert person, med blant annet russepresidentverv, styre -og FAU-deltagelse på samvittigheten.

- Jeg er god på å involvere meg selv, men også god til å involvere andre, sier hun.

Omorganisering

Og det kan være viktige egenskaper å ta med seg når du skal styre bydelens NAV-kontor i Nydalen.

- En av de store utfordringene tror jeg blir å foreta de forskjellige omorganiseringene, samtidig som brukerne skal oppleve oss som ett NAV kontor. Og endringene bør helst ikke ta for lang tid, sier Tynning.

Selv om Nordre Aker er pilot, er NAV-kontoret ikke i rute i forhold til førstetrinn – en integrasjon av arbeid og trygd. Og når også deler av sosialtjenesten kan være "bakt inn" i et felles NAV-kontor, synes Tynning det kan være vanskelig å si noe om.

- Men jeg håper vi opererer som en enhet i løpet av året, sier hun.

Bydelens nye NAV bor i Kjelsåsveien.

- Opprinnelig kommer jeg fra Porsgrunn, men jeg har bodd i bydelen i elleve år. Det er fantastisk å bo i Nordre Aker med marka og by i umiddelbar nærhet. I tillegg tror jeg det kan bli ekstra inspirerende å arbeide for den bydelen som man også bor i, sier Tynning.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse