Nedgang i utgifter til sykefraværet

 

Det legemeldte sykefraværet i Oslo har gått ned fra 5,6 prosent til 5,4 prosent fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal i 2008.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.06.2008 kl 16:16

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: I Oslo utgjør det 75 7641 antall tapte dagsverk i 1. kvartal i år eller ca 1,1 milliard kroner i sykefraværskostnader.

- Sammenlignet med samme kvartal i 2007 utgjør det ca 53 millioner kroner mindre i sykefraværskostnader i 1. kvartal 2008, sier fung. fylkesdirektør Tom Daniel Ø. Sunde ved NAV Oslo.

Ung befolkning

Oslo er fylket med den nest laveste andelen legemeldt sykefravær, mens landet forøvrig har et legemeldt sykefravær på 6,2 prosent i 1. kvartal 2008.

– Årsaken til at Oslo har lavere sykefravær skyldes blant annet en yngre befolkning enn i landet for øvrig. Vi har også andelsvis flere arbeidstakere innen næringer med lavt sykefravær, som forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. Innen helse- og sosialtjenester, hvor sykefraværet er høyere enn i private næringer, har Oslo også andelsvis færre arbeidstakere, forteller Sunde.

Ungdom har lavest sykefravær

Aldersgruppen med lavest sykefravær er ungdom mellom 16-20 år, hvor det legemeldte sykefraværet lå på 3,1 prosent i 1. kvartal 2008. Dette kvartalet er det en nedgang i legemeldt sykefravær innen alle aldersgrupper.

Størst nedgang finner du i aldersgruppene 16-20 år og 60-69 år. I førstnevnte aldersgruppe går det legemeldte sykefraværet ned med 0,3 prosentpoeng eller fra 3,4 prosent i 1. kvartal 2007 til 3,1 prosent i 1. kvartal 2008.

I aldersgruppen 60-69 år har sykefraværet gått ned fra 7,2 prosent til 6,9 prosent i 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008.

Sykefraværet i helsesektoren går ned

Det legemeldte sykefraværet viser størst nedgang innen næringen helse og sosialtjenester. Sykefraværet innen helse- og sosialtjenester går ned fra 8,2 prosent i 1. kvartal 2007 til 7,8 prosent i 1. kvartal 2008.

- Helse og sosialtjenester er en sektor med høyt sykefravær. Det er derfor spesielt hyggelig å se at sykefraværet viser en nedgang innen denne næringen, smiler Sunde.

Sammenlignet med 1. kvartal 2007 er det en nedgang på 0,4 prosent hos kvinnene innen helse- og sosialtjenester, fra 9,1 prosent i 1. kvartal 2007 til 8,7 prosent i 1. kvartal 2008.

Hos menn går sykefraværet ned med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2007, fra 5,3 prosent i 1. kvartal 2007 til 5,0 prosent i 1. kvartal 2008.

Størst økning i legemeldt sykefravær finner vi innen næringen offentlig administrasjon som har en økning i sykefraværet fra 4,6 prosent i 1. kvartal 2007 til 4,8 prosent i 1. kvartal 2008.

Nivået på sykefraværet innen denne næringen ligger imidlertid fortsatt under gjennomsnittet for alle næringer.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse