Nedre Grefsen: For god kollektivdekning til ikke å bygge ut

Camilla Wilhelmsen (t.v.) får ingen støtte fra byråd Hanna Marcussen i sitt private forslag til bystyret om en omkamp for nedre Grefsen i Kommuneplanen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Nedre Grefsen er det småhusområdet som har best kollektivtilgjengelighet, og det vil være inkonsekvent og ta det ut av Kommuneplanen, mener byutviklingsbyråden og PBE. – Det vitner om en respektløs holdning til lokalområdet, sier Camilla Wilhelmsen (Frp), som krever at beboerne må få en reell mulighet til å si sin mening om hva som skal skje med hjemmene deres.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.10.2016 kl 11:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: Bystyrerepresentant og nestleder i byutviklingskomiteen, Camilla Wilhelmsen (Frp), har fremmet et privat forslag for Oslo bystyre, der hun ber om at nedre Grefsen tas ut som satsingsområde i Kommuneplanen, og at grunneiere i framtiden skal varsles direkte når det planlegges endringer som omfatter eiendommene deres.

Bakgrunnen er at nedre Grefsen ble innlemmet i utviklingsområde i tilknytning til kollektivknutepunktet Storo da Kummuneplanen 2015 ble vedtatt, uten at verken beboere eller bydelen fanget det opp.

Saken er satt opp for byutviklingskomiteen 12. oktober, og vil etter alle solemerker behandles av bystyret 26. oktober. Det er imidlertid så langt bare Fremskrittspartiet som mener vedtaket bør reverseres.

NB! Oppdatert: Saken er utsatt og vil komme opp i byutviklingskomiteens møte 2. november, og deretter i det påfølgende bystyremøtet.

– Skal det være noen mulighet til å få en omkamp om nedre Grefsen må beboerne møte opp i byutviklingskomiteens møte 12. oktober, og bystyret 26. oktober og kjempe for sitt syn. Og de må gjøre det klart overfor de sentrale politikerne, sier Wilhelmsen.

LES OGSÅ: Lokalt er det nesten tverrpolitisk enighet om å gjøre om vedtaket i kommuneplanen

Marcussen: Bærekraftig og kompakt byområde

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) og Plan- og bygningsetaten har nemlig levert sine innstillinger til byutviklingskomiteen, og levner Wilhelmsen liten mulighet for gjennomslag.

Se bildet større

Smiler, men er rivende uenige: Hanna Marcussen (MDG) mener nedre Grefsens kollektivdekning er så god at småhusområdet utbygges. Camilla Wilhelmsen (Frp) mener det blir helt feil så lenge beboerne ikke har hatt en reell mulighet til påvirkning. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

«Dette småhuspregete området på østsiden av Ring 3 ved Storo har en sentral beliggenhet i byen med en svært høy kollektivtilgjengelighet med kort gangavstand til høyfrekvent t-bane-, trikke- og busstilbud. I tillegg er det både togstopp og holdeplass for flybuss innenfor området. I Oslotrender 2015 er det presentert en beregning av kollektivtilgjengeligheten i morgenrushet i 2014 som viser en kollektivtilgjengelighet til Nedre Grefsen på nivå med Majorstuen og Skøyen. Med t-banedrift på Lørenbanen fra 2016, er Nedre Grefsens kollektivtilgjengelighet ytterligere forbedret» skriver Marcussen, og legger til:

– Jeg mener arealer med en slik særskilt sentral og kollektivtilgjengelig beliggenhet bør tilrettelegges med en forholdsvis høy arealutnyttelse og dermed bidra til en nødvendig bærekraftig, kompakt og knutepunktbasert byutvikling med liten avhengighet av bruk av bil. På denne bakgrunn er min foreløpige anbefaling at angjeldende område opprettholdes som utviklingsområde også i kommende kommuneplan.

– Bærekrafitg og kompakt? Dette vitner om en helt gal holdning til lokalområdet. Det ser ut som om de har glemt at dette er hjemmene til folk, sier Wilhelmsen, som tidligere har slått fast at hun mener nedre Grefsen er ferdig utviklet som boligområde.

Innrømmer feil i prosessen, men gjør lite

Marcussen fremhever i sin uttalelse, som hun tidligere har sagt, at den videre planprosessen vil skje med «vekt på tett samarbeid med beboere i området og andre berørte, blant annet for å kartlegge bevaringsverdige kvaliteter» og «hvordan disse kan ivaretas på en god måte i et byplangrep».

Tidligere i uken uttalte byplansjef Ellen de Vibe at prosessen rundt nedre Grefsen «nok kunne vært gjort bedre».

– Når beboere på Storo og Nedre Grefsen opplever at de ikke er informert om byutviklingspolitikk og fremdrift, må vi akseptere dette og ta det alvorlig, sier de Vibe.

– Det er bra de kommer med en innrømmelse, men det betyr tydeligvis ikke noe. Det minste de kan gjøre er at ta nedre Grefsen ut som utviklingsområde i Kommuneplanen, slik at de som bor der kan få en reell mulighet til å bli hørt, sier Wilhelmsen, og legge til:

– De sier de skal lytte til beboerne, men det har ikke skjedd. Det har ikke vært noen reell medvirkningsprosess. Dette er folks eiendommer! Det ser ut som om det har gått dem hus forbi, og det er veldig trist å se.

LES OGSÅ: Dette er «referatet» fra folkemøtene om kommuneplanen

– Byråkratisk med varsling?

Hun er også skeptisk til byutviklingsbyråden og PBEs svar på det andre punktet hun har tatt opp, nemlig at tomteeiere i fremtiden må varsles bedre når det foreslås store arealendringer som omfatter eiendommene deres.

PBE skriver at Plan- og bygningsloven ikke krever direkte varsling av grunneiere når det gjøres endringer i kommuneplanens arealdel. En slik praksis er imidlertid gjeldene i Oslos nabokommune.

«Forslaget Wilhelmsen anfører dekker alle arealendringer, noe som vil kunne medføre en svært omfattende varsling av en stor andel av kommunens grunneiere» skriver PBE i sitt svar.

Både PBE og Marcussen vedgår imidlertid at man vil vurdere nye måter å varsle berørte grunneiere på, som går utover lovens minimumskrav. PBE foreslår for eksempel utdeling av informasjonsavis til alle husstander. Marcussen peker på flere mulige løsninger, men skriver at det er for tidlig å konkludere hvilke kanaler som bør brukes.

– Det er positivt at de vil varsle grunneiere bedre. Men jeg reagerer på at det kalles byråkratisk og tungvint å varsle grunneiere separat når det foreslås så dramatiske endringer som på nedre Grefsen, avslutter Wilhelmsen.

Les alt om kommuneplan-prosessen og nedre Grefsen her!

LES OGSÅ: Haavard Nordlie etter boligtoppenes Twitter-uttalelser: Sirkus Schumann på Grefsen

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse