ANNONSE
Annonse

Nedre Grefsen og småhusområdene i Nydalen tas ut av kommuneplanen

Engasjementet i Nordre Aker har gitt resultater. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Byrådet mener det ikke lenger er behov for å fortette småhusområdene i Nordre Aker.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 21.06.2018 kl 15:49

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RÅDHUSET: Torsdag presenterte byrådet det reviderte forslaget til ny kommuneplan. Det er gjort flere endringer fra utkastet som var på høring i fjor. Blant annet på bakgrunn av at befolkningsprognosene er endret.

– Oslo vokser fremdeles og behovet for nye boliger vil være stort i mange år. Samtidig gir noe lavere befolkningsvekst også et redusert utbyggingspress. Vi har hatt en bred høringsprosess, og fått mange innspill fra innbyggere og næringsliv. Nå tar vi vare på flere småhusområder, sikrer næringslivet gode vekstvilkår og åpner flere grønne lunger. Oslo skal vokse innenfra og utover, og nær kollektivknutepunkt. Slik skal Oslo bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, sier byrådsleder Raymond Johansen.

I forslaget til kommuneplan forventer byrådet en vekst på om lag 8000 mennesker i året. I 2040 forventer vi at byen har rundt 850.000 innbyggere.

– Oslo vokser fortsatt, men ikke så mye som for noen år siden. Dette gir oss et handlingsrom. Kommuneplanen viser hvordan vi ønsker at byen skal vokse og hvordan vi skal sikre gode bomiljøer i fremtiden, legger Johansen til.

Tar ut småhusområdene i Nordre Aker

– På bakgrunn av nye nedjusterte befolkningsframskrivinger og innspill fra innbyggerne har byrådet tatt noen småhusområder ut av kommuneplanen. Dette er områder med viktige kvaliteter og som bidrar til en variert boligstruktur i sine bydeler, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.

De småhusområdene som tas ut etter høringsprosessen er: Nedre Grefsen, Borgen, Nydalen Vest, Heilo (Nydalen øst), småhusene nord for Montebello t-bane, og noen områder på Røa-Hovseter.

Mer enn 1000 innspill

Byrådslederen understreker at byrådet og administrasjonen har lyttet til de mange innspillene som kom inn gjennom medvirkningsprosessen da det første utkastet til kommuneplan var på høring i fjor.

Kommunen sendte ut en halv million SMSer til byens innbyggere, arrangerte folkemøter, medvirkningsverksteder og idemøte på Facebook, i tillegg til ordinære høringsprosesser.

– Vi fikk til sammen inn mer enn 1000 innspill, som alle har blitt grundig lest og vurdert. Disse har bidratt til vesentlige endringer i forslaget til kommuneplan som vi legger fram. I tillegg til småhusområdene er næringspolitikken blitt styrket, og universell utforming er blitt enda mer vektlagt. Alle som har gitt innspill har blitt hørt, men alt har vi selvsagt ikke vært enig i. Innspillene har gjort forslaget mye bedre, sier finansbyråd Robert Steen.

POLITIKERNE OG BEBOERAKSJONENE KOMMENTERER: – En reispikka seier!

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse