Nei og nei til Skar-barnehage

Hverken Vann- og avløpsetaten eller Helse- og velferdsetaten er positive til en storbarnehage på Skar.

Både Vann- og avløpsetaten og Helse- og velferdsetaten sier nei til Byrådets forslag om storbarnehage i den gamle militærleiren på Skar.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.01.2009 kl 12:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
MARIDALEN: Byrådets ønske om en storbarnehage med langt flere enn 100 unger i den gamle militærleiren på Skar, i Maridalen, blir ikke godt mottatt i hverken Vann- og avløpsetaten (VAV) eller Helse- og velferdsetaten. (HEV), som har avgitt høringsuttalelser til planinitiativet.

Ja til Skar – nei til Sørbråten

Ja til kontordrift

– VAV vil ikke kunne godkjenne økt aktivitet i leiren i forhold til tidligere helserådsvedtak av 14.10.1987 (7 boligenheter som tilsvarer 35 fastboende), skriver blant annet VAV i sin uttalelse til planinitiativet som nå ligger i plan- og bygningsetaten.

Men det betyr at etaten kan akseptere kontordrift for rundt 35 personer, slik Etat for Eiendom- og byfornyelse har foreslått.

Lik saksbehandling

– Det viktigste for VAV er at sikkerheten til drikkevannet opprettholdes, og at føre var-prinsippet er gjeldende.. Utgangspunktet vårt er i den sammenheng at økt utslippsmengde / bebyggelse i forhold til tidligere for de forskjellige eiendommene i Maridalen - ikke bør skje, sier saksbehandler Egil Dragseth i VAV til Nordre Aker Budstikke.

I tillegg er VAV opptatt av en forutsigbar saksbehandling for de forskjellige sakene i Maridalen-området, og at saksbehandlingen er tilnærmet lik i områdene rundt Oslos drikkevannskilde.

Forurenset grunn

Helse- og velferdsetaten (HEV) uttaler at etaten kun kan anbefale en barnehage ved Skar leir dersom totalbelastningen i nedbørsfeltet ikke endres.

Det betyr at tilsvarende forurensende virksomhet eventuelt må reduseres annet sted i området.

I tillegg skriver blant annet HEV at undersøkelser viser forurenset grunn på Skar, og at barna i så tilfelle ville bli en spesielt utsatt gruppe i forhold til lek i direkte kontakt "med jorda".

Byutviklingsrådens strenge praksisHEV viser også til Byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensens (H) strenge praksis i forbindelse med reguleringsplanen for Sørbråten - i forhold til utslipp. "....og i dette ligger det at noen beboere må flytte fra boliger hvor de har bodd i opptil 20 år....en barenhage på Skar leir (vil etter HEVs vurdering) representere en minst like stor potensiell forurensningsfare for Maridalsvannet da Skar leir ligger nærmere Maridalsvannet."...står det også i uttalelsen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse