- Nei til løse hunder på Grindajordet

Rebecca (6), Tiril (6), Sara (6), Marie (7), Liv (6), Margrethe (4) og Kari Jian (4). Bak Stine Marit Moen og Ingerd Irgens Hynnekleiv. Foto: Ida Schmidt Nygaard

- Løse hunder og barn i lek er ikke forenelig. Det mener mødrene Ingerd Irgens Hynnekleiv og Stine Marit Moen. De ønsker ikke at Grindajordet skal bli friområde for hunder.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Rebecca (6), Tiril (6), Sara (6), Marie (7), Liv (6), Margrethe (4) og Kari Jian (4). Bak Stine Marit Moen og Ingerd Irgens Hynnekleiv. Foto: Ida Schmidt Nygaard

Korsvoll: Friluftsetaten har pekt på to områder i Nordre Aker bydel som de mener egner seg som dressurområder til hunder. Områdene skal være åpne uten inngjerding og her skal hundene kunne slippes fri for trening, lufting og dressur uavhengig av gjeldende båndtvangbestemmelser. Et av områdene Friluftsetaten mener er ypperlig egnet til dette formålet, er Grindajordet på Korsvoll. Nå møter de motstand fra naboer i området.

- Hver dag brukes Grindajordet av barn, både i forbindelse med utflukter fra Korsvoll skole som ligger rett over veien, Korsvoll SFO og i fritiden. Grindajordet er utgangspunkt for turer sommer som vinter, samt i seg selv arena for leking, aking og pølsegrilling ved bålplassen, sier Korsvoll-beboer Ingerd Irgens Hynnekleiv.

Hun er ikke den eneste som mener at løse hunder og barn passer dårlig sammen.

- Slik som det er i dag fungerer det veldig fint. Det er hunder her også, men hundeeierne tar hensyn til barna som leker. Hvis man opphever båndtvangen, er jeg redd barna ikke vil hensyntas på samme måte. Det vil også føre til at flere hundeeiere kommer til fra andre steder i byen, sier Stine Marit Moen fra Nordberg.

Barna bruker området

Ifølge de to mødrene er området helt spesielt for folk som bor på Korsvoll og det benyttes både i skole og fritidssammenheng.

- Dette friområdet ligger som en naturlig inngang til Marka. Ifølge Friluftsetaten virker det som om dette området kun blir brukt et par ganger i året av syklister, men det er ikke tilfellet, sier Hynnekleiv.

De to påpeker at de ikke har noe mot at hundeeiere også bruker området, men de tror opprettelse av et dressurområde vil jage bort barna.

- Bare se på hundeområdet i Frognerparken. Det er ikke mange andre som benytter seg av det, sier Moen.

- Vi er ikke det minste mot hunder, men Grinda-jordet er opptatt fra før av barn. Vi er mot at barna skal bli frastjålet et sted på grunn av enkelte hundedressur-entusiasters mer smale interesser som faktisk er uforenelige med barns allmenne bruk og behov i området, avslutter Hynnekleiv.

Skal vurderes

- Vi har sett på mulige områder som Friluftsetaten forvalter og den østre delen av Grindajordet er ett av disse, forteller naturforvalter Frode Nordang Bye i Friluftsetaten.

De har fått flere innspill fra naboer i området som ikke ønsker løse hunder på Grindajordet. Selv om det kun er det ene feltet på Grindajordet som vurderes, har han forståelse for at naboer er bekymret for at hele området vil berøres. Han påpeker imidlertid at opprettelse av et dressurområde forutsetter god kontroll fra hundeeiernes side.

- Vi har fått mail fra mange som er skeptiske og disse henvedelse vil bli tatt med i betraktningen når høringsfristen har gått ut. Hvis ting da tilsier at vi burde finne et annet område, vil vi se på det, sier Nordang Bye.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse