Nei til utbygging i Godalsparken

Nei til utbygging i Godalsparken

Bakkehaugen Vel, Naturvernforbundet Oslo Nord og engasjerte naboer var godt representert under forrige Bydelsutvalgsmøte.

Den fredede planten "Dragehode" går en lys fremtid i møte og barnas friområde bevares. Det blir ingen utbygging i Godalsparken.

Tekst:

Publisert:

Bakkehaugen: - En stor lettelse, uttalte Anne Berit Bergo fra Naturvernforbundet Oslo Nord, etter at den endelige beslutningen ble fattet.

- Det er svært gledelig at politikerne har innsett at man ikke må bygge i verdifulle grøntområder!

Det ble under forrige ukes møte i bydelsutvalget (BU) besluttet: Godalsparken forblir et viktig og mye brukt frilufts- og rekreasjonsområde for beboerne i Tåsen- og Bakkehaugområdet, med status som bypark for mange i området.

11 mot tre stemmer

Nordre Aker BU besluttet med 11 mot tre stemmer å gå mot det eksisterende planforslaget for barnehage i Godalsparken, fjerne dagens parkbygninger med gjerder, og be Omsorgsbygg og Plan og Bygg om å fortsette letingen etter egnede tomter for barnehage utenfor Godalsparken. Arbeiderpartiets tre representanter gikk inn for å finne en alternativ plassering av barnehage i parken.

- Selv om BUs beslutning i konstitusjonell forstand kun er rådgivende, tyder alt på at dette betyr at det ikke blir noe bygging i parken i denne omgang. Ut fra behandlingen i BU tror vi også det vil ta noe tid før noen igjen kaster sine øyne på området, sa Einar W. Thorstensen fra Bakkehaugen Vel etter møtet.

Ære den som æres bør- Den største del av æren for bevaring av parken må gå til Naturvernforbundet, lokallag Oslo Nord ved Anne Berit Bergo, som i et halvt år har arbeidet utrettelig med denne saken sammen med Bakkehugen vel. En stor takk også til våre lokale politikere som har vist vilje til å lytte til lokalbefolkningen; til H og FrP som raskt var på banen med klare standpunkter mot barnehage, til Venstre som i BU var klar i sin tale, KrF som stemte i henhold til sin profil som verdiparti, men kanskje spesielt til SV som til tross for det massive trykk de er under fra sentralt hold for å levere barnehager, revurderte sitt syn, og til slutt stemte for å bevare parken. Og en stor takk til alle i lokalmiljøet som har bidratt med innspill, innlegg i MPS og BU-møter, oppmuntring, slåttedugnad, brevskrivig, telefonsamtaler med partifeller og alt det arbeidet som er lagt ned, sa Thorstensen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!