Nei til utbygging i Godalsparken

Bakkehaugen Vel, Naturvernforbundet Oslo Nord og engasjerte naboer var godt representert under forrige Bydelsutvalgsmøte.

Den fredede planten "Dragehode" går en lys fremtid i møte og barnas friområde bevares. Det blir ingen utbygging i Godalsparken.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Bakkehaugen: - En stor lettelse, uttalte Anne Berit Bergo fra Naturvernforbundet Oslo Nord, etter at den endelige beslutningen ble fattet.

- Det er svært gledelig at politikerne har innsett at man ikke må bygge i verdifulle grøntområder!

Det ble under forrige ukes møte i bydelsutvalget (BU) besluttet: Godalsparken forblir et viktig og mye brukt frilufts- og rekreasjonsområde for beboerne i Tåsen- og Bakkehaugområdet, med status som bypark for mange i området.

11 mot tre stemmer

Nordre Aker BU besluttet med 11 mot tre stemmer å gå mot det eksisterende planforslaget for barnehage i Godalsparken, fjerne dagens parkbygninger med gjerder, og be Omsorgsbygg og Plan og Bygg om å fortsette letingen etter egnede tomter for barnehage utenfor Godalsparken. Arbeiderpartiets tre representanter gikk inn for å finne en alternativ plassering av barnehage i parken.

- Selv om BUs beslutning i konstitusjonell forstand kun er rådgivende, tyder alt på at dette betyr at det ikke blir noe bygging i parken i denne omgang. Ut fra behandlingen i BU tror vi også det vil ta noe tid før noen igjen kaster sine øyne på området, sa Einar W. Thorstensen fra Bakkehaugen Vel etter møtet.

Ære den som æres bør- Den største del av æren for bevaring av parken må gå til Naturvernforbundet, lokallag Oslo Nord ved Anne Berit Bergo, som i et halvt år har arbeidet utrettelig med denne saken sammen med Bakkehugen vel. En stor takk også til våre lokale politikere som har vist vilje til å lytte til lokalbefolkningen; til H og FrP som raskt var på banen med klare standpunkter mot barnehage, til Venstre som i BU var klar i sin tale, KrF som stemte i henhold til sin profil som verdiparti, men kanskje spesielt til SV som til tross for det massive trykk de er under fra sentralt hold for å levere barnehager, revurderte sitt syn, og til slutt stemte for å bevare parken. Og en stor takk til alle i lokalmiljøet som har bidratt med innspill, innlegg i MPS og BU-møter, oppmuntring, slåttedugnad, brevskrivig, telefonsamtaler med partifeller og alt det arbeidet som er lagt ned, sa Thorstensen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse