Nesten klare for karakterer

F.v.: Julie Marie Dahl, Frøy Ingvild R. Strøm, Oda Løgran, Line Gaustad, Elias Drotninghaug og Christoffer Helmersen. Rektor Alf Hansen og lærer Trude Løsseth Odde. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Neste års sjuendeklassinger på Kjelsås kan få karaktererfaring ett år før ungdomsskolen. – En motivasjonsfaktor, tror rektor Alf Hansen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.10.2008 kl 08:42

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KJELSÅS: Et flertall av foreldrene til neste års sjuende trinn har sagt ja til å la barna bli vurdert med karakterer det siste året på barneskolen. Rektor Alf Hansen er glad for det, og tror det vil være en motiveringsfaktor for elevene.

Utvide

– Kjelsås skoles interesse for karaktervurdering har utgangspunkt i ønsket om å videreutvikle vår praksis med elevvurdering. Vi er interessert i kriterier for måloppnåelse og hvordan vi med utgangspunkt i den enkelte elevs faglige nivå klarer å få en forståelse hos eleven om hva som forventes for å komme videre i egen utvikling. Vi ser karakterer som et interessant område å prøve ut for å videreutvikle vår egen vurderingspraksis, sier Hansen.

Det vil i første omgang være snakk om karaktervurdering i fagene matematikk og samfunnsfag. Foreldre vil kunne reservere sine barn mot å bli vurdert med karakter.

Vil beholde barndommen

Seks sjetteklassinger er samlet i storefri fredag formiddag. De er positive til karaktervurdering, men syns likevel det er noen dårlige sider.

– Det blir mye mer konkurranse. Det er litt dumt for barn som ikke syns det er gøy å tape, sier Frøy Ingvild Ranneklev Strøm.

Klassekameratene nikker, og er redde for at de som melder seg av karakterordningen kan bli ertet for det.

– Jeg syns det er dumt med karakterer i sjuende klasse. Vi bør få beholde barndommen ett år til, sier Line Gaustad.

– Godt poeng

– Jeg syns Line har et veldig godt poeng, sier rektor Hansen.

– Men derfor er det viktig at vi som lærere gjør det klart at karakteren er en vurdering av den enkeltes prestasjon i faget. Man er ikke en dårlig person selv om man får en dårlig karakter. Det aller viktigste med karakterer er å hjelpe elevene til å bli bedre i faget, sier Hansen.

Lærer Trude Løsseth Odde, som tidligere har jobbet i ungdomsskolen, mener det er viktig å snakke med elevene om hvilke resultater de kan forvente seg, slik at karakteren ikke blir en ubehagelig overraskelse.

– Jeg har opplevd ungdomsskoleelever som har grått og blitt lei seg når de har fått sine første karakterer, fordi forventningene har vært for høye, sier hun.

God forberedelse

Sjetteklassingene på Kjelsås tror det vil være en fin forberedelse på ungdomsskolen å ha blitt vurdert med karakter året i forveien.

– Vi jobber med å få til et samarbeid med Engebråten, som våre elever skal til på ungdomsskolen, slik at vurderingskriteriene er mest mulig like begge steder, sier Hansen.

– Dette er ikke veldig annerledes enn den måten vi driver vurdering på i dag. Vi jobber etter målplaner, og elevene får detaljerte tilbakemeldinger på hva de gjør bra, og hva de må jobbe videre med. Men en tallkarakter virker veldig seriøst og alvorlig, sier Trude Løsseth Odde.

Diskusjoner

Hun forteller at det har vært diskusjoner innad i lærergruppen, men at lærerne er positivt innstilt til prosjektet.

– Norge er et av svært få land som ikke starter med karakterer før på ungdomsskolen, sier Løsseth Odde.

Karakterprosjektet er satt i gang av Kunnskapsdepartementet, som har gitt Utdanningsdirektoratet (UDIR) oppdraget med å gjennomføre prosjektet. Kjelsås skole søker nå Utdanningsadministrasjonen (UDA) om å få være med i forsøket. UDA plukker ut kandidater blant søkerne, og UDIR velger hvilke skoler som får delta.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse