ANNONSE
Annonse

– Mange vil bo i en flott bydel:

Nesten tredobling i antall byggesaker i Nordre Aker

FRYSJAVEIEN: Langs Frysjaveien, fra Kjelsåsveien og bort mot Svensenga, er det planlagt opp mot 2000 nye boliger - fra næringsområdet til boligområde. Foto: Arkiv

På fire år er antall byggesaker økt kraftig. – En flott bydel der mange vil bo her, sier Erik Skei (V).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER/«FRYSJA»:En oversikt fra bydelsadministrasjonen viser en stor økning i antall regulerings-, plan- og byggesaker som lokalpolitikerne har tatt stilling til.

17 plan-, regulering- og byggesaker i 2011 har blitt til 41 i 2014.

– Flott bydel

– Dette viser at Nordre Aker er en flott bydel der mange vil bo. Vi forsøker å sørge for at veksten skjer på en miljøvennlig, god måte, og blant annet ta vare på parker, stier og grøntområder. Det siste året har vi også vedtatt en sykkelstrategi, og regulert flere nye sykkelveier som kommer over de neste årene, sier leder av bydelsutvalgets miljø-, plan- og samferdselskomité, Erik Skei (V).

Det er komiteen som lager innstillinger i disse sakene til endelig vedtak i bydelsutvalget.

Frysjaveien

Mandag var det igjen miljø-, plan- og samferdselskomitemøte, og en stor sak var den planlagte utbyggingen langs Frysjaveien.


Les om folkemøtet som trakk fullt hus: Høy temperatur om utbyggingen langs Frysjaveien

- Mye av veksten de senere årene har kommet i Nydalen. Nå rører det seg lenger opp langs Akerselva, i Frysjaveienområdet. Sammen med Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) og SUSNA (Samarbeidsutvalget for Nordre Aker-foreldrene) har vi jobbet for at det må innpasses en ny skole, og nå har Utdanningsetaten gitt signal om at de vil avsette en tomt til dette, sier Skei.

- Så vil vi arbeide for at trafikkonsekvenser blir synliggjort og kreve at man finner gode løsninger som tar hensyn til lokalmiljøet, sier Skei.

Se Avantors fremtidsvisjon for Nydalen-/Storo-området: Eiendomsutvikleren tror på 3000 nye boliger og 10.000 nye arbeidsplasser her.

Gehør?

Får bydelspolitikerne gehør videre inn i Rådhuset?

- Jeg opplever absolutt at vi har innflytelse. Ikke minst har vi fått til mange flotte skoler og idrettsanlegg de siste årene. Vi får mange gode innspill fra befolkningen, og ser at vi lykkes best når politikere og befolkning gjør felles sak, sier Skei.

I mandagens møte, ble følgende forslag til vedtak i utbyggingssaken langs Frysjaveien sendt videre til bydelsutvalget.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Forslag til vedtak

  • Det må gjennomføres en konsekvensutredning av de konsekvenser utbyggingen har for trafikk i området, herunder konsekvenser for lokaltrafikk og også innvirkning på Storokrysset og tilknytning til Ring 3 over Tåsenlokket.
  • Det må sikres et nært samarbeid med Bymiljøetaten om både planlegging og gjennomføring for at utbyggingen i så stor grad som mulig baseres på kollektive transportmidler, sykkel og gange. Skinnegående løsninger må vurderes.
  • VPOR-en (Veiledende prinsipplan for det offentlige rom) må tydeligere spesifisere utnyttelsesgrad og høyder. Bydelsutvalget er opptatt av at utnyttelsesgraden ikke blir høyere enn at det sikres tilstrekkelig grønne arealer og offentlige rom som gir god bokvalitet for gamle og nye beboere i form av lys, sol og utsikt. Bredden på "Brekkeparken" og det grønne beltet bør vurderes utvidet.
  • Høyde og arkitektur må harmoniseres med eksisterende småhusbebyggelse, for eksempel ut mot Kjelsåsveien og opp mot eiendommene på nordsiden av området (Brekke Gård med omliggende eiendommer).
  • Skolekapasiteten i området er allerede overskredet. Ny skole må utvikles parallelt med utbyggingen.
  • Bydelsutvalget støtter at det etableres et grunneiersamarbeid om gjennomføring av tiltak i VPOR, mellom Oslo kommune og grunneiere/utbyggere innenfor planområdet. Endelig stadfestet VPOR må bli førende for utviklingen i området, og rekkefølge- bestemmelser og grunneierbidrag bli benyttet og fulgt opp som skissert i planen.

LES OGSÅ: Skiløypedebatten: Nå snakker Markas største grunneier ut

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse