NIVA som markeringsbygg?

Tom Espen Møller bor selv i Radioveien på Brekke, og representerer flere av naboene. De mener utbyggerne feilinformerer for å styrke sin egen sak. Kristin Tufte Haga

I utbyggingssaken på Brekke har Råd for Byarkitektur anbefalt at NIVA- huset bør fremstå som markeringsbygg hvis høyhuset ikke blir revet.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Råd for Byarkitektur mener NIVA-huset bør fremstå som et "markeringsbygg" i forhold til ny, foreslått bebyggelse i området.

Se bildet større

Slik ser det opprinnelige forslaget til utbyggerne ut - Brekkeveien 8, 19 og Kjelsåsveien 161, og som etter hvert skal behandles av bystyrepolitikerne. (Eksisterende NIVA-bygg helt til høyre - med foreslått tilbygg.)

Brekke: I forslagsstillers planbeskrivelse for Brekkeveien 8 og 19, trekker utbygger Optimo AS frem Råd for Byarkitekturs uttalelser om reguleringsplanene - også inkludert Kjelsåsveien 161. Rådet sier at NIVA-huset bør stå som et markeringsbygg for utviklingen av området.

Åpenhet

Leder av Råd for Byarkitektur, Kristin Jarmund, understreker at de ikke hadde til vurdering om NIVA-bygget burde rives eller ikke, og at rådets mandat kun var i forhold til eventuell ny bebyggelse.

– Vi ga råd om at ny bebyggelse bør ha større åpenhet og nyanseres i høyden for at ikke området som helhet i fremtiden skal uttrykke seg for innadvendt og kompakt, sier Jarmund.

Rådet tror området ikke vil tåle flere bygg på størrelse med NIVA-byggets volum.

– "Markeringsbygg" her betyr bla. at NIVA-bygget ikke bør utkonkurreres av nybygg med tilsvarende høyde og volum, sier Jarmund.

Utbygger feilinformerer

Brekkebeboer Tom-Espen Møller representerer naboer. Han mener rådets uttalelse om NIVA-huset som markeringsbygg blir misbrukt av utbygger.

– Slik vi ser det bruker utbygger rådets uttalelse til inntekt for å understreke at bygget ikke bør rives. Jarmunds presisering av hva rådet legger i "markeringsbygg" bør ikke på noen måte knyttes opp mot om NIVA-huset bør rives eller ikke, sier Møller, som legger til at utbygger frem til nå har vist seg lite lydhøre for innspill fra lokalmiljøet og bydelsutvalget.

– Istedenfor å gå inn i en konstruktiv dialog med lokalmiljøet for å få til en best mulig strøkstilpasset bebyggelse, velger utbygger å true med betydelige erstatningskrav eller bygging av massive kontorblokker inntil Marka dersom de ikke får gjennomslag for sine planer, sier Møller og viser til samme planbeskrivelsen fra utbygger av desember.

– Utgangspunktet for truslene om nye kontorblokker er at dagens reguleringsplan for området gir adgang til å bygge ut ca. 19500 kvadratmeter til kontor- og næringsvirksomhet. I planbeskrivelsen har forslagsstiller lagt ved en illustrasjon av hvordan de tenker seg en full utbygging i henhold til gjeldende regulering, sier Møller.

Han synes det er trist å se hvordan utbygger i denne saken forsøker å vinne frem gjennom desinformasjon og trusler.

– Betenkelig er det at slik vi ser det deltar Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune som samarbeidspartner i utbyggingsprosjektet i Brekkeveien 8 og 19, og at en kommunal etat deltar i et slikt kjør på tvers av lokalmiljøets interesser. Dersom utbygger fortsetter å ture frem slik man har gjort til nå, vil vi bruke alle tilgjengelige klagemuligheter for å stoppe denne utbyggingen, sier Møller.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse